به گزارش دیسنا - پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران .Storage, Security Products Take Center Stage At AWS Summit 2013


شرکت امنیتی ترند میکرو یکی از برترین شرکای امنیتی شرکت آمازون ( یکی از بزرگترین سرویس دهنده های فناوری اطلاعات براساس کلود ) می باشد .

این 2 غول فناوری دنیا سالانه دهها کنفرانس و گردهمایی مشترک درکشورهای مختلف از جمله آمریکا ، استرالیا  اروپا و جنوب شرق آسیا ( ژاپن و سنگاپور ) برگزار می کنند .

اخبار ترندمیکرو در دیسنا

دیسنا - پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران .