دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها ارائه آخرین اخبار ، اطلاعات و آموزش در حوزه آنتی ویروس ها Durantash Information Security News Agency www.DISNA.ir http://www.disna.ir 2018-12-10T18:57:44+01:00 text/html 2018-12-10T11:36:15+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir مقایسه کسپرسکی و وبروت در سایت های خارجی http://www.disna.ir/post/6262 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/6d7cd53537a2447eb66bf4d5237b4fab/e419455052474abfb02795752d49bb87.jpeg" alt="" width="552" vspace="0" hspace="0" height="310" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> مقایسه کسپرسکی و وبروت در سایت های خارجی <br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">( Kaspersky or Webroot )</font></div><br> text/html 2018-12-08T01:59:48+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir هدیه دورانتاش به مناسبت روز دانشجو ( لایسنس رایگان و تخفیف 90 درصد ) http://www.disna.ir/post/6261 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><img src="http://www.ddn.ir/stu/stu-3.jpg" alt="" width="556" vspace="0" hspace="0" height="278" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font color="#000066"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> شرکت دورانتاش به مناسبت روز دانشجو هدیه ویژه ای را در نظر گرفته است.</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همه دانشجویان ( فنی و مهندسی، پزشکی، معماری ، پرستاری، هنر، ادبیات، فوق لیسانس، دکتری و فوق دکتری ) میتوانند برای مدت محدودی، لایسنس سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا را به صورت <b><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title="">رایگان و هدیه</a></b> و بدون محدودیت در تعداد نصب و دیوایس ( کامپیوتر های ویندوزی و اپل مکینتاشی ) دریافت و نصب کنند.</font></div> text/html 2018-12-08T01:30:15+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir هدیه شرکت دورانتاش به مناسبت روز دانشجو http://www.disna.ir/post/6260 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><img src="http://www.ddn.ir/stu/stu-8.jpg" alt="" width="554" vspace="0" hspace="0" height="466" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font color="#000066"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> شرکت دورانتاش به مناسبت روز دانشجو هدیه ویژه ای را در نظر گرفته است.</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کلیه دانشجویان و دانش آموزان ایرانی میتوانند برای مدت محدودی، لایسنس سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا را به صورت<b><a href="http://www.ddn.ir/stu" target="_blank" title=""> رایگان و هدیه و بدون محدودیت</a></b> در تعداد نصب و دیوایس ( کامپیوتر های ویندوزی و اپل مکینتاشی ) دریافت و نصب کنند.</font></div> text/html 2018-12-05T11:49:31+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir کسپرسکی برای منتشر نشدن اخبار محصولات دورانتاش چقدر رشوه میدهد؟ http://www.disna.ir/post/6258 <div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="218" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></span></span></font></a><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="216" height="44"></span></font></font></font></font></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><br></span></span></font></a></div></font></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></font></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">همانطور که میدانید کسپرسکی از ترس از دست دادن بازار ایران، به اکثر رسانه ها و وب سایت های فناوری و حتی بخشی از مدیران شبکه شرکت ها و سازمان ها در ایران رشوه میدهد تا اخبار و آگهی های شرکت دورانتاش و محصولاتش را منتشر نکنند و یا محصولات شرکت دورانتاش را توصیه نکنند.<br></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به نظر شما شرکت روسی کسپرسکای ماهانه یا سالانه چقدر رشوه بابت سانسور و عدم انتشار اخبار و آگهی های شرکت دورانتاش پرداخت میکند؟</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> توزیع کننده معتبر و پیشرو سرویس های امنیتی و نرم افزارهای آنتی ویروس برای کاربران خانگی، شبکه و مراکز داده فیزیکی، مجازی و کلود در ایران می باشد.</font></font><br></div></font><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2018-12-05T10:42:09+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شوک در غول آنتی ویروس سایمنتک http://www.disna.ir/post/6257 <div align="justify"><br><font class="text4"><font size="2"><img style="width: 358px; height: 93px;" src="http://www.symantec.com/content/en/us/global/images/version3/overlay/segment-overlay-logo.png" alt="Symantec" title="Symantec"></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا، 3 مدیر ارشد کمپانی امنیتی سایمنتک استعفاء داده و این شرکت را <a href="https://www.bizjournals.com/sanjose/news/2018/12/03/symantec-executive-departures-shakeup.html" target="_blank" title="">ترک</a> کرده اند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">براساس گزارشات مختلف استعفای این 3 مدیر کمپانی سایمنتک در راستای تغییرات مدیریتی است که در پی سرمایه گذاری های جدید و تغییرات ترکیب هئیت مدیره این کمپانی بزرگ فناوری صورت گرفته.</font></div> text/html 2018-12-04T07:36:28+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir دروغگویی و فریبکاری دو تکنیک اصلی کسپرسکی برای فروش آنتی ویروس http://www.disna.ir/post/6256 <div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="387" height="79"><br></span></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">بسیاری از ما میپرسند چرا با اینکه آنتی ویروس های کسپرسکی کیفیت مناسبی ندارند و از طرفی بارها شاهد کلاهبرداری های این شرکت روسی از نمایندگان و مشتریانش بودیم ولی باز بسیاری از خریداران آنتی ویروس، محصولات این شرکت روسی را انتخاب میکنند و هنوز هم هستند شرکت هایی که جهت عقد قرارداد سراغ آنتی ویروس های این شرکت میروند.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">پاسخ به این سوال بسیار ساده است.</font></font></b></div> text/html 2018-12-03T17:17:07+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir سبک ترین آنتی ویروس ویندوزی دنیا آپدیت شد. http://www.disna.ir/post/6255 <font class="text4"> </font><div align="justify"><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"><img src="https://assets.pcmag.com/media/images/501454-webroot-secureanywhere-internet-security-complete-main-window.jpg?thumb=y&amp;width=740&amp;height=518" alt="" width="552" vspace="0" hspace="0" height="385" border="0" align="bottom"></span></b></font></div></font><br><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div></font><br><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image">سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا به نسخه 9.0.24.37 <a href="https://answers.webroot.com/Webroot/ukp.aspx?pid=10&amp;app=vw&amp;vw=1&amp;login=1&amp;json=1&amp;solutionid=1098" target="_blank" title="">آپدیت</a> شد.</span></b></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div></font><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div><span class="image"></span></div><div><span class="image">آپدیت و به روز رسانی آنتی ویروس های قدرتمند وبروت به صورت کاملآ بی صدا و خودکار صورت میگیرد و کاربر هیچ نشانه ای از کاهش سرعت در عملکرد سیستم احساس نمیکند.</span><br></div></font></font></div><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><span class="image"></span></b></font></div></font></div> text/html 2018-12-01T10:03:36+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir حضور ترندمیکرو در رویداد VMworld 2018 اروپا http://www.disna.ir/post/6254 <div><img src="http://blog.trendmicro.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/TeamTrendVmworld2018-624x468.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، شرکت ژاپنی - بین المللی ترندمیکرو به عنوان استراتژیک پارتنر شرکت Vmware مانند سالهای گذشته در رویداد سالانه VMworld 2018 اروپا حضور داشت.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><br> text/html 2018-11-30T22:50:33+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir آنچه باید درباره کسپرسکی بدانید. http://www.disna.ir/post/6253 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> توصیه به دارندگان آنتی ویروس های کسپرسکی و یا اشخاص و شرکت هایی که قصد خرید آنتی ویروس های این شرکت روسی را دارند.</font><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="387" height="79"><br></span></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">شرکت روسی کسپرسکی, نمایندگان و برخی فروشندگانش به شدت تلاش دارند مانع دسترسی کاربران و خریداران آنتی ویروس، مخصوصآ مشتریان ایرانی به <font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4">اطلاعات معتبر و موثق درباره شرکت ها و نرم افزارهای آنتی ویروس شوند</font></font></font>.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">به برخی از این اطلاعات در زیر اشاره خواهیم کرد:</div></font></font></font></div> text/html 2018-11-28T09:54:22+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir آنتی ویروس های تحت شبکه "ترندمیکرو" منتخب Gartner Peer Insights Customers شدند. http://www.disna.ir/post/6252 <font class="text4"> <font class="text4"> </font><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></div></font><br><br><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">به گزارش <a href="http://www.disna.ir/post/list" target="_blank" title="">دیسنا</a> ، آنتی ویروس های تحت شبکه ترندمیکرو ( Trend Micro ) در نظرسنجی های کاربران ( Gartner Peer Insights Customers ) موفق به کسب <a href="https://www.businesswire.com/news/home/20181126005125/en/Trend-Micro-Recognized-2018-Gartner-Peer-Insights" target="_blank" title="">بهترین نتایج</a> شدند.</span></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></div></font></div></font> text/html 2018-11-27T08:47:26+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir 800 هزار مشترک اینترنت به زودی مشتری آنتی ویروس های دورانتاش می شوند. http://www.disna.ir/post/6250 <font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://images.farnet.ir/2017/12/iran-internet-providers.jpg" alt="" width="510" vspace="0" hspace="0" height="292" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به زودی حدود 800 هزار مشترک سرویس های اینترنت پرسرعت ( ADSL , TD-LTE ) یک شرکت اینترنتی ، امکان خرید با تخفیف ویژه آنتی ویروس های قدرتمند وبروت ( Webroot ) تحت گارانتی <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> را خواهند داشت.</font></div></font><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="285" vspace="0" hspace="0" height="285" border="0" align="bottom"></span></span></font></a></div></font></font></font></div></font></div> text/html 2018-11-26T07:36:13+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir تخفیف های آنتی ویروسی جمعه سیاه و دوشنبه سایبری دورانتاش http://www.disna.ir/post/6249 <font class="text4"> </font><div align="justify"><font class="text4"><p> </p><div><b style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/" target="_blank" title="دیسنا : معتبرترین مرجع خبری و آموزشی آنتی ویروس ها" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none;">دیسنا</a>&nbsp;- وبلاگ تخصصی شرکتها</font></b><b style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;و محصولات آنتی ویروس</font></b></div></font><br><font class="text4"><div><img src="http://itwatchit.com/wp-content/uploads/2016/05/webroot.jpg" alt="" width="553" vspace="0" hspace="0" height="303" border="0" align="bottom"></div></font><br></div><div align="justify"><font class="text4"><font color="#000066"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> به مناسبت 2 رویداد جمعه سیاه و دوشنبه سایبری، <a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">تخفیفات ویژه ای</a> را برای برخی نرم افزارهای آنتی ویروس خانگی خود در نظر گرفته است.</font></font></font></font></div><div align="justify"><font class="text4"><font color="#000066"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></font></div><div align="justify"><font class="text4"><font color="#000066"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">کاهش قیمت 10 درصدی آنتی ویروس های خانگی ترندمیکرو ( اینترنت سکیوریتی و ماگزیمم سکیوریتی ) و تخفیف حدود 30 درصدی تعدادی از آنتی ویروس های کمپانی وبروت ( Webroot ) از جمله این تخفیفات است.<br></font></font></font></font></div> text/html 2018-11-26T06:59:38+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir گزارش فصل سوم سال 2018 کمپانی ترندمیکرو منتشر شد. http://www.disna.ir/post/6248 <font class="text4"> </font><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></div></font><br><br><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">به گزارش <a href="http://www.disna.ir/post/list" target="_blank" title="">دیسنا</a> ، شرکت ترندمیکرو گزارش فصل سوم سال 2018 را منتشر کرد.</span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></div></font><br><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">خلاصه این گزارش شامل موارد زیر است. ( دلار = آمریکا US $ )</span></font></div></font></div> text/html 2018-11-25T20:06:32+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir دیسنا : اولین خبرنامه فارسی تخصصی آنتی ویروس ها http://www.disna.ir/post/6194 <div class="entrytop"><div class="div18"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font color="#330000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> <a href="http://www.disna.ir/post/6193" target="_blank" title="">کسپرسکی یا وبروت ؟ ( Kaspersky or Webroot )</a><br></font></b></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font color="#330000"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></b></font></b></font><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/6165" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"> دلیل ترس ESET ( نود32 ) از Webroot چیست ؟ </a></font></b><div class="entry"><font color="#330000"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#330000"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> </font></b></font></font></b></font><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/6223" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها">مقایسه بیت دیفندر و وبروت ( Webroot or Bitdefender ) </a></font></b></div><font color="#330000"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/list" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> همه یادداشتهای دیسنا ( اولین خبرنامه فارسی تخصصی آنتی ویروس ها ) </a></font></b></font></div> text/html 2018-11-24T01:06:43+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir جزئیات اولین کلاهبرداری کسپرسکی منتشر شد. http://www.disna.ir/post/6247 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> <font class="text4"> </font></font><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="387" height="79"></span></font></div></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify">به گزارش دیسنا، در این یادداشت قصد داریم به طور خلاصه درباره اولین کلاهبرداری کسپرسکی که در اواخر سال 2009 میلادی ( 1387 شمسی ) اتفاق افتاد صحبت کنیم. </div></font></font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify">در اواخر سال 2009 میلادی شرکت کسپرسکی تصمیم به منطقه ای کردن لایسنس های آنتی ویروس هایش میگیرد.</div></font></font><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify">منطقه ای کردن چیست؟</div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><a href="http://www.disna.ir/post/6247" target="" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها">به ادامه مطلب مراجعه کنید.</a></div></font></font></b></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2018-11-20T06:23:20+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir برخی شرکت ها هنوز کلاهبرداری های کسپرسکی را انکار میکنند. http://www.disna.ir/post/6246 <div align="justify"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="387" height="79"></font></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">با اینکه اسناد و شواهد بسیاری از فعالیت های ناسالم شرکت کسپرسکی منتشر شده ، هنوز برخی فروشندگان و نمایندگان آنتی ویروس تلاش دارند منکر فعالیت های ناسالم تجاری، تبلیغاتی و رسانه ای این شرکت روسی شوند و کاربران را به خرید و نصب آنتی ویروس های این شرکت ترغیب کنند.</font></div> text/html 2018-11-18T09:37:27+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir صحبتی با مدیران و مشترکان شرکت اینترنتی آسیاتک http://www.disna.ir/post/6245 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت انتقال داده های آسیاتک تاکنون با چندین شرکت آنتی ویروس از جمله بیت دیفندر ، ایست " نود32" و وبروت همکاری داشته و محصولات این شرکت ها را به مشترکانش ارائه داده.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">ولی آنچه عجیب است، ارائه آنتی ویروس های کسپرسکی توسط آسیاتک در زمانی است که شرکت کاسپرسکی به دلایل متعددی بخش زیادی از نمایندگان ، مشتریان و حتی کارمندان و مدیرانش را از دست داده و هیچ شرکتی حاضر نیست با این شرکت روسی همکاری کند.</font></div> text/html 2018-11-17T10:34:45+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir چرا مشتریان کسپرسکی به آنتی ویروس های وبروت مهاجرت میکنند؟ http://www.disna.ir/post/6244 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> چرا مشتریان کسپرسکی به آنتی ویروس های وبروت مهاجرت میکنند؟</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این متن خلاصه ای از یادداشت های پیشین دیسنا درباره مقایسه 2 شرکت کسپرسکی و وبروت است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>Kaspersky or Webroot</b><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>1- اعتبار کمپانی <br></b></font></div> text/html 2018-11-17T05:00:46+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir توصیه به مشترکان کسپرسکی http://www.disna.ir/post/6243 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><br><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="387" height="79"></font></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">چند روزی است یک شرکت اینترنتی اقدام به ارائه لایسنس آنتی ویروس های کسپرسکی کرده. <br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این در حالی است که به دلایل مختلف که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد، این شرکت روسی اکثر نمایندگان و شرکای تجاری خود را از دست داده و هیچ شرکتی مخصوصآ شرکت های اینترنتی حاضر به عقد قرارداد با این شرکت و نمایندگانش نیستند.</font></div> text/html 2018-11-16T17:36:01+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شرکت Thunder NSI هم وبروت را انتخاب کرد. http://www.disna.ir/post/6242 <div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="image"><img src="https://www-cdn.webroot.com/6114/7500/7506/brand-page-webroot-smarter-cybersecurity-logo-green.png" alt="" width="464" vspace="0" hspace="0" height="87" border="0" align="bottom"></span></font></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><img src="https://static.wixstatic.com/media/fe72cc_94debd57221e43c1a4f180c5961940ce~mv2.png/v1/fill/w_218,h_43,al_c,usm_0.66_1.00_0.01/fe72cc_94debd57221e43c1a4f180c5961940ce~mv2.png" alt="" width="344" vspace="0" hspace="0" height="67" border="0" align="bottom"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="image"></span></font></p></div></font></font><br><font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> ( اولین و تنها توزیع کننده معتبر آنتی ویروس های Webroot در ایران) ، شرکت Thunder NSI قراردادی را با کمپانی امنیتی وبروت <a href="https://www.prunderground.com/thunder-nsi-webroot-enable-cyber-security-for-the-masses/00140349/" target="_blank" title="">منعقد</a> کرد.</font></div></font></div> text/html 2018-11-16T15:42:09+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir زایکسل هم وبروت را انتخاب کرد. http://www.disna.ir/post/6241 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><font class="text4"><div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="image"><img src="https://www-cdn.webroot.com/6114/7500/7506/brand-page-webroot-smarter-cybersecurity-logo-green.png" alt="" width="464" vspace="0" hspace="0" height="87" border="0" align="bottom"></span></font></p></div></font><img src="https://solutionsreview.com/wireless-network/files/2016/04/ZyXEL.png" alt="" width="431" vspace="0" hspace="0" height="169" border="0" align="bottom"></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> ( اولین و تنها توزیع کننده معتبر آنتی ویروس های Webroot در ایران) ، شرکت تایوانی زایکسل قراردادی را با کمپانی امنیتی وبروت <a href="https://community.webroot.com/t5/Webroot-in-the-News/Zyxel-Selects-Webroot-to-Strengthen-Security-for-Home-and-Small/m-p/333924" target="_blank" title="">منعقد</a> کرد.</font></div> text/html 2018-11-13T23:33:30+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir قبل از قرارداد و همکاری با کسپرسکی این سوالات را بپرسید. http://www.disna.ir/post/6238 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <font class="text4"><div><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/2018/no-kl-1.gif" alt="" width="551" vspace="0" hspace="0" height="287" border="0" align=""></span></div></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اگر در حال مذاکره با شرکت روسی کسپرسکی و یا نمایندگانش برای فروش آنتی ویروس و یا هر گونه همکاری هستید، پیشنهاد میکنیم در ابتدا سوالاتی را از خود بپرسید.</font><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">این توصیه ها کمک میکند در انتخاب برند و شرکت جهت ارائه آنتی ویروس با دقت بیشتری عمل کنید.<br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">قبل از عقد هر گونه قرارداد با کسپرسکی و نمایندگانش چند سوال را از خود بپرسید :</font></font></b></div> text/html 2018-11-11T09:27:19+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir مهمترین شرایط نصب آنتی ویروس ها http://www.disna.ir/post/6237 <div align="justify"><br></div><div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/av-logos.jpg" alt="" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="435" vspace="0" hspace="0" height="207" border="0" align="bottom"><br></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">مهمترین شرایط نصب نرم افزارهای آنتی ویروس چیست؟</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس ها نیز مانند دیگر نرم افزارها دارای شرایطی برای نصب هستند.</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">در این یادداشت مهمترین شرایط نصب آنتی ویروس ها را با هم مرور میکنیم.</font></font></div> text/html 2018-11-11T07:27:28+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir خرید لایسنس اورجینال سبک ترین آنتی ویروس دنیا با گارانتی اصلی دورانتاش http://www.disna.ir/post/6236 <font class="text4"><div align="justify"><br></div><div align="justify"><div id="15419234597212760"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/dsfOR/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش در راستای حمایت از کاربران ایرانی در شرایط سخت اقتصادی و آشنایی حداکثری کاربران و شرکت های ایرانی با کیفیت سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا ( Webroot ) امکان خرید لایسنس سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا را با تخفیف ویژه از طریق<font size="3"><b> <a href="http://www.ddn.ir/gitex" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">لینک</a> <a href="http://www.ddn.ir/gitex" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">www.ddn.ir/Gitex</a></b></font> تمدید کرد.</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir/gitex" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><img src="http://bayanbox.ir/view/7978250881416098375/Sell-Button.jpg" alt="" width="435" vspace="0" hspace="0" height="141" border="0" align="bottom"></a></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">کلیه کاربران و شرکتهای ایرانی که قصد خرید و یا تمدید لایسنس آنتی ویروس خود را دارند میتوانند برای مدت محدودی از این لینک برای خرید لایسنس سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا ( وبروت Webroot ) با تخفیف ویژه بیش از 50 درصدی استفاده کنند.</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b>درباره شرکت وبروت Webroot </b><br></font></font></div></font><div id="15419234597212760"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/dsfOR?data[rnddiv]=15419234597212760&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-11-10T11:50:42+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir لایسنس با تخفیف ویژه در لیست قیمت آنتی ویروس های خانگی دورانتاش http://www.disna.ir/post/6235 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> لایسنس با تخفیف ویژه در لیست قیمت آنتی ویروس های خانگی دورانتاش</font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/av-logos.jpg" alt="" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="435" vspace="0" hspace="0" height="207" border="0" align="bottom"><br></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، قدرت شگفت انگیز حفاظتی آنتی ویروس های Webroot در برابر تهدیدات سایبری ماند ویروس ها، تروجان ها، بکدورها، باج افزارها، کیلاگرها، مالورها، فیشینگ، وب سایت ها و لینک های آلوده، در کنار استفاده بسیار بسیار کم از حافظه و منابع سیستم و نصب و محیط کاربری ساده و همخوانی عالی با سیستم عامل های مختلف از جمله ویندوز، باعث شده تا امروز هزاران کاربر و شرکت ایرانی، آنتی ویروس های وبروت با گارانتی دورانتاش را برای حفاظت و تامین امنیت سیستم های خود و اطلاعات ارزشمندشان انتخاب کنند. <br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"> به همین دلیل شرکت دورانتاش تصمیم گرفته است تا برای مدت محدودی لایسنس ضد ویروس اینترنت سکیوریتی وبروت را در 3 مدل 3 و 5 و 10 کامپیوتر، و با حدود 40 درصد تخفیف در <a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">لیست قیمت اصلی</a> آنتی ویروس های خانگی خود قرار دهد.&nbsp; <br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">پیش از این در یادداشتی که با عنوان " <a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13970423304746094/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%93%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/" target="_blank" title="">چرا آنتی ویروس وبروت را انتخاب و خریداری کنیم؟</a> ", مطالب جالبی درباره دلایل انتخاب و استفاده از آنتی ویروس های وبروت منتشر کردیم که شما را به مطالعه آن یادداشت دعوت میکنیم.</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس های Webroot که از سال 1387 توسط شرکت دورانتاش در ایران ارائه می شوند، از رقبای بسیار جدی دیگر شرکتهای آنتی ویروس از جمله کسپرسکی، ایست " نود32" ، بیت دیفندر، آویرا و پانداسکیوریتی است که پیش از سال 87 رقیب چندان جدی در بازار ایران نداشتند.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span><span style="overflow: auto; width: auto; height: auto; margin: 2px; padding: 2px;"><span id="ctl00_MainContent_pagecontrol1_Title">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</span></span></span></font></font><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه امنیت فناوری اطلاعات ایران"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" width="240" vspace="0" hspace="0" height="81" border="1" align="bottom"></a></font></div></font><br><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></font></div>