دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها ارائه آخرین اخبار ، اطلاعات و آموزش در حوزه آنتی ویروس ها Durantash Information Security News Agency www.DISNA.ir http://duruntash.mihanblog.com 2020-07-02T14:35:55+01:00 text/html 2020-06-28T17:31:13+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir آسیب پذیری CVE-2020-8102 در آنتی ویروس های بیت دیفندر و چند نکته http://duruntash.mihanblog.com/post/6451 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">آسیب پذیری CVE-2020-8102 در آنتی ویروس های بیت دیفندر و چند نکته</span></div><div style="text-align: justify;"><img alt="Bitdefender Netherlands - The Hague Security Delta" class="n3VNCb" src="https://www.thehaguesecuritydelta.com/media/com_hsd/partner/261/logo/LOGO-bitdefender-white-black.png" data-noaft="1" jsname="HiaYvf" jsaction="load:XAeZkd;" style="width: 433px; height: 243.563px; margin: 0px;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">آسیب پذیری که به شماره&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">CVE-2020-8102 ثبت شده است، آنتی ویروس های بیت دیفندر را تحت تاثیر قرار داده است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">این آسیب پذیری ویژگی SafePay آنتی ویروس توتال سکیوریتی 2020 بیت دیفندر ( Bitdefender ) را تحت تاثیر قرار داده بود و شرکت بیت دیفندر آن را رفع کرده است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">Report : 15 / 04 / 2020</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">FIX : 12 / 05 / 2020</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">این&nbsp;</font><a href="https://palant.info/2020/06/22/exploiting-bitdefender-antivirus-rce-from-any-website/" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">آسیب پذیری</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;توسط ولادیمیر پالانت (&nbsp;<span style="color: rgb(34, 34, 34);">Palant Wladimir ) شناسایی شده است.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ولادیمیر پالانت </span><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(34, 34, 34);">پیش از این چندین نقص امنیتی در آنتی ویروس های کسپرسکی شناسایی کرده بود و به دلیل رفتار غیر حرفه ای این شرکت روسی و بی مسئولیتی در قبال رفع آسیب پذیری ها، اعلام کرد دیگر آسیب پذیری محصولات کسپرسکی را به این شرکت مستقر در مسکو اعلام نخواهد کرد.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.disna.ir/post/6397" target="_blank" title=""><font size="3"><b><div><font color="#222222" face="Mihan-Iransans">خسته نباشید به کسپرسکی! رفع آسیب پذیری ها پس از 1 سال !!!</font></div><div></div></b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>نکته:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">اخبار آسیب پذیری های&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">CVE-2019-15687 و CVE-2019-15686 مربوط به آنتی ویروس های کسپرسکی که رفع آنها حدود 1 سال طول کشیده در وب سایت مرکز ماهر دیده نمی شود!!</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">اخبار مرتبط :</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div><br></div><div><a href="http://www.disna.ir/post/6367" target="_blank" title="">نقص امنیتی خطرناک در نسخه 2020 آنتی ویروس رایگان بیت دیفندر</a></div></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خبر خوش برای مشترکان شرکت اینترنتی شاتل</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://www.disna.ir/post/6427" target="" title="">عرضه آنتی ویروس های قدرتمند و بسیار سبک وبروت ( Webroot )&nbsp;</a></b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><a href="http://www.disna.ir/post/6427" target="" title="">با تخفیف ویژه به مشترکان شرکت شاتل&nbsp;</a></b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><a href="http://www.disna.ir/post/6427" target="" title="">با گارانتی و پشتیبانی دورانتاش</a></b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;www.disna.ir</font></div> text/html 2020-06-18T11:17:23+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir دیجیکالا فروش آنتی ویروس های ESET را ممنوع کرد. http://duruntash.mihanblog.com/post/6450 <font face="Mihan-Iransans" size="3"> ممنوعیت فروش آنتی ویروس های ESET در دیجیکالا </font><div><img alt="تخفیف دیجی کالا ویژه دانشجویان عضو سازمان" class="n3VNCb" src="https://isic.ir/wp-content/uploads/2018/01/digikala.jpg" data-noaft="1" jsname="HiaYvf" jsaction="load:XAeZkd;" style="width: 433px; height: 159.526px; margin: 25.0868px 0px;"><img alt="ESET Multi-Device Security Pack Review | PCMag" class="n3VNCb" src="https://i.pcmag.com/imagery/reviews/023p5FOtWoikM5NhT496joL-6.fit_scale.size_1028x578.v_1569472215.png" data-noaft="1" jsname="HiaYvf" jsaction="load:XAeZkd;" style="width: 433px; height: 243.932px; margin: 0px;"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به گزارش دیسنا، فروشگاه اینترنتی دیجیکالا فروش آنتی ویروس های ایست ( ESET ) که با نام نود32 نیز شناخته می شوند را&nbsp;</font><a href="https://selleracademy.digikala.com/%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87/" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">ممنوع&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وب سایت دیجیکالا علاوه بر فروش محصولاتی که متعلق به خود دیجیکالا می باشد، به عنوان مارکت پلیس ( Marketplace&nbsp;) میزبان هزاران محصول فروشنده دیگر است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">پیشنهاد:</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">محصولات آنتی ویروس را به طور مستقیم از&nbsp;</font><a href="https://www.durantash.com/" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>شرکت های معتبر توزیع کننده</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;</b>تهیه کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><a href="https://www.durantash.com/" target="" title=""><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت دورانتاش</font></div><div style="text-align: justify;"></div></a><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">واحد آموزش و اطلاع رسانی</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.durantash.com</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اخبار مرتبط :&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><a href="http://www.disna.ir/post/6427" target="" title=""><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آغاز همکاری شاتل و دورانتاش</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"></div></a><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">دیسنا: خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.disna.ir</font></div> text/html 2020-06-08T09:29:19+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir بهترین آنتی ویروس ها برای ویندوز 10 http://duruntash.mihanblog.com/post/6449 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">این یادداشت برای اشخاصی نیست که قصد استفاده از آنتی ویروس های رایگان یا نسخه های نامعتبر و تقلبی را دارند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">این کاربران میتوانند از آنتی ویروس رایگان ویندوز دیفندر ( میکروسافت دیفندر ) استفاده کنند.</span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/av-logos.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">در این یادداشت قصد داریم تا درباره بهترین آنتی ویروس ها برای ویندوز ده ( Windows 10 ) صحبت کنیم.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">حدود 50 شرکت در دنیا نرم افزارهای آنتی ویروس تولید و عرضه میکنند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">در بین این 50 شرکت، حدود 10-15 شرکت بیشتر از بقیه شناخته شده تر هستند که یا به جهت بزرگی و سابقه آنها و شبکه توزیع وسیع و از طرفی تبلیغات شناخته شد تر هستند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">در این یادداشت تمرکز ما بر روی آنتی ویروس های خانگی است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">آنتی ویروس ها در 2 کلاس خانگی و شبکه تولید میشوند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">شبکه شامل شبکه های کامپیوتری، سرورها و دیتاسنترها می شود.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ولی ما که در ایران هستیم براساس چه معیارهایی و شرایطی اقدام به انتخاب آنتی ویروس کنیم؟</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">اگر یادداشت های پیشین دیسنا را مطالعه کرده باشید متوجه شده اید که یکی از مشکلات در ایران، انحصار رسانه ای و اطلاع رسانی است که چند شرکت آنتی ویروس ایجاد کرده اند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">این موضوع باعث شده تا اطلاعات درست و معتبر درباره شرکتها و نرم افزارهای آنتی ویروس به خوبی به خریداران و مصرف کنندگان آنتی ویروس نرسیده و بر روند تصمیم گیری خریداران تاثیر نامناسب بگذارد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><b>معیارهای انتخاب آنتی ویروس</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="4"><b>1- برند</b></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">برند آنتی ویروس یعنی بررسی اعتبار شرکت سازنده آنتی ویروس، کیفیت محصولات و پشتیبانی آن شرکت است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">هر چه برند بهتر و محصول باکیفیت تری انتخاب کنید از سطح امنیتی بهتر و مناسب تری برخودار خواهید شد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="4"><b>2- گارانتی</b></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">گارانتی یا به عبارتی اعتبار شرکت ایرانی توزیع کننده آنتی ویروس</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خرید از شرکت های ایرانی معتبر، تضمین کننده دریافت اطلاعات صحیح درباره آنتی ویروس ها، اصالت لایسنس، اعتبار محصول و دریافت خدمات فنی و پشتیبانی مناسب است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b style="">3- مدل&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بعد از انتخاب برند و گارانتی ، به سراغ انتخاب مدل آنتی ویروس میرویم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آنتی ویروس های خانگی با ویژگی های متفاوت در مدل های مختلف مانند Antivirus, Internet Security و یا Total Security و Maximum Security و Internet Security Plus / Complete عرضه می شوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>1- برند</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در حال حاضر آنتی ویروس های شرکتهای ترندمیکرو ، وبروت ، بیت دیفندر ، کسپرسکی ، ام سی سافت ، دکتر وب ، کوئیک هیل، ای اسکن، بولگارد، جی دیتا، ایست و نورتون در ایران ارائه می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">3 شرکت ترندمیکرو ، نورتون سیمنتک و وبروت در بین شرکتهای فوق، در گروه لیدرهای بازار آنتی ویروس دنیا قرار دارند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b style="">2- گارانتی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ترندمیکرو =&nbsp;</font><a href="https://durantash.com/" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دورانتاش</font></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وبروت = دورانتاش</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نورتون = دورانتاش</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیت دیفندر = رایان بدر</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آویرا = ندارد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پانداسکیوریتی = ندارد</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ایست = گردو و پرند</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کسپرسکی = ایدکو و آتنا&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ام سی سافت = امن افزار سپاهان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دکتر وب = وندا و دیپ گلدن&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کوئیک هیل = صبانت ( پرورش داده )</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بولگارد = دورانتاش&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جی دیتا = آرسس ایرانیان&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چند نکته:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همه آنتی ویروس ها تقریبآ ویژگی های مشابهی دارند و امکان شناسایی ویروس ها، بدافزارها، تروجانها، بکدورها، کیلاگرها، باج افزارها و دیگر تهدیدات را دارند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">برای شناسایی وب سایت های آلوده، آنتی ویروس باید ویژگی Web Protection داشته باشد که عمومآ در نسخه های اینترنت سکیوریتی به بالا دیده می شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تفاوت اصلی و مهم بین آنتی ویروس ها در واقع اعتبار برند و کیفیت ساخت و پشتیبانی آنهاست.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هر چه آنتی ویروس باکیفیت تر و بهتری استفاده کنید، طبیعتآ از سطح امنیتی بهتر و مناسب تری برخواردار خواهید شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">امیدواریم این یادداشت که در روزهای پایانی بهار 99 و آستانه فرا رسیدن تابستان نوشته شده برای شما مفید باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">لطفآ از طریق بخش کامنت ها ما را از نظرات خود بهره مند سازید و لینک این یادداشت را با دیگران به اشتراک بگذارید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.disna.ir</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندبه گزارشبب وز 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان</font></div> text/html 2020-05-25T18:38:26+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir آپدیت ماژول Web Protection آنتی ویروس های وبروت به نسخه 1.11.0.11 http://duruntash.mihanblog.com/post/6448 <div><p class="article-rotitr" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">به روز رسانی ماژول Web Threat Shield سبک ترین آنتی ویروس دنیا</font></p></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/6f0042952e1740919dec724f3d3dc59c/497a40bacb5d4dbfaa529d5deb73d8a1.jpeg" alt=""></div><div><header class="article-header text-center medium-text-right" style="box-sizing: inherit; text-align: right;"><h1 class="article-heading" itemprop="headline name mainEntityOfPage" style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 1.4;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></h1><h1 class="article-heading" itemprop="headline name mainEntityOfPage" style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 0.5rem; padding: 0px; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 1.4;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آپدیت ماژول Web Protection آنتی ویروس های وبروت به نسخه 1.11.0.11</font></h1><div style=""><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت امنیتی وبروت که سازنده سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس های دنیاست، ماژول حفاظت وب ( Web Threat Shield ) را که برای Web Protection استفاده می شود، به نسخه 1.11.0.11 آپدیت کرد.</font></span></div></header><div class="article-content" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Vazir, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 13px;"></div></div> text/html 2020-05-23T06:53:45+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir هدیه ویژه دورانتاش برای شاتلی ها ( مشترکین شاتل ) http://duruntash.mihanblog.com/post/6447 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">همانطور که میدانید شرکت اینترنتی شاتل عرضه تعداد محدودی از آنتی ویروس های قدرتمند و بسیار سبک وبروت Webroot را آغاز کرده است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-ort2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/100941333_847502072411833_1532740903984959013_n.jpg?_nc_ht=scontent-ort2-1.cdninstagram.com&amp;_nc_cat=101&amp;_nc_ohc=ej_lfzg0XqEAX_0UEfG&amp;oh=a4581e0b1921379841932ce35641c02e&amp;oe=5EF356E9" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">شرکت دورانتاش علاوه بر تخفیف های ویژه ای که برای مشترکین شاتل در نظر گرفته، یک هدیه و محصول ویژه هم برای کاربرانی قرار داده که فقط یک کامپیوتر دارند و از توانایی مالی مناسبی برخوردار نیستند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">این هدیه که با تخفیف بیشتری بر روی لینک اختصاصی مشترکین شاتل قرار گرفته در وب سایت شرکت دورانتاش شامل حدود 90% می باشد و در واقع کاربر فقط هزینه بسیار کمی بابت صدور لایسنس و پشتیبانی پرداخت میکند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>جهت دریافت کد تخفیف آنتی ویروس به&nbsp;<a href="http://club.shatel.ir" target="" title="">باشگاه مشتریان شاتل</a>&nbsp;به نشانی&nbsp;<a href="http://club.shatel.ir" target="" title="">http://club.shatel.ir</a>&nbsp;مراجعه کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>پس از دریافت کد تخفیف آنتی ویروس، به لینکی که در باشگاه مشتریان شاتل درج شده وارد شده و هدیه خود را دریافت کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>درباره شرکت وبروت Webroot&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت وبروت سازنده سبکترین و کم حجم ترین آنتی ویروس های دنیاست.</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://i.pcmag.com/imagery/reviews/0638XMYgxmSVGfEAD7bpVGA-13.fit_scale.size_2698x1517.v_1569479850.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.durantash.com/webroot/img/webroot-slide-3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>درباره شرکت شاتل&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت شاتل یکی از شرکتهای بزرگ و مطرح ارائه دهنده سرویس های اینترنتی و ADSL و ADSL+ در ایران است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاتل از سال 1391 تا خرداد 1398 ، سابقه عرضه آنتی ویروس های کسپرسکی را دارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>درباره شرکت دورانتاش</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت دورانتاش توزیع کننده آنتی ویروس های خانگی، شبکه و دیتاسنتر در ایران از سال 1385 می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.disna.ir</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-05-23T05:27:45+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir جدیدترین آسیب پذیری ها در آنتی ویروس های McAfee, Symantec ، Avira و Bitdefender http://duruntash.mihanblog.com/post/6446 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به گزارش دیسنا، جدیدترین آسیب های شناسایی شده در محصولات آنتی ویروس 3 شرکت مکافی McAfee، سیمنتک Symantec , بیت دیفندر Bitdefender و&nbsp; آویرا Avira&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">1- آسیب پذیری در محصولات مکافی به شماره های&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans" size="3">CVE-2020-7291 ،&nbsp;CVE-2020-7290 ،&nbsp;CVE-2020-7289 ،&nbsp;CVE-2020-7265 ،&nbsp;CVE-2020-7264 ،&nbsp;CVE-2020-7288 ، CVE-2020-7287&nbsp; ،&nbsp;CVE-2020-7286 ،&nbsp;CVE-2020-7285 ،&nbsp;CVE-2020-7267 ، و&nbsp;CVE-2020-7266&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">2- آسیب پذیری در محصولات سایمنتک به شماره های&nbsp;CVE-2020-5836 ،&nbsp;CVE-2020-5837 ، ،&nbsp;CVE-2020-5835 ،&nbsp;CVE-2020-5834 ،&nbsp;&nbsp;CVE-2020-5833 و CVE-2020-5838 ،&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">3- آسیب پذیری در محصولات آویرا به شماره&nbsp;CVE-2020-12680&nbsp; ( هنوز رفع نشده )</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">4- آسیب پذیری در آنتی ویروس بیت دیفندر به شماره&nbsp;CVE-2020-8100</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">5- آسیب پذیری در آنتی ویروس لینوکسی ClamAV به شماره های CVE-2020-3327 و&nbsp;CVE-2020-3341 ( رفع نشده )</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت دورانتاش</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">واحد آموزش و اطلاع رسانی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.durantash.com</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اخبار مرتبط :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.disna.ir/post/6397" target="" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><div>خسته نباشید به کسپرسکی! رفع آسیب پذیری ها پس از 1 سال !!!</div><div></div></b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://disna.ir/post/6428" target="" title=""><b><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاتل با همکاری دورانتاش، ارائه آنتی ویروس را دوباره آغاز کرد.</font></div><div></div></b></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیسنا: خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.disna.ir</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div> text/html 2020-05-17T04:40:17+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir شناسایی باج افزاری که برای قربانی پیغام نمیگذارد. http://duruntash.mihanblog.com/post/6445 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به گزارش دیسنا به نقل از&nbsp;</span><a href="http://www.durantash.com" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>شرکت دورانتاش</b></font></a><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">، محققین امنیتی باج افزاری را شناسایی کردند که پس از آلوده کردن کامپیوتر و رمز کردن فایلها و اطلاعات، هیچ پیغامی برای ارتباط با خلافکار سایبری جهت مذاکره و پرداخت باج از خود نمایش نمیدهد.</span></div><div style="text-align: justify;"><img alt="Cognizant hacked by Maze Ransomware Attack | LIFARS, Your Cyber ..." class="n3VNCb" src="https://i0.wp.com/lifars.com/wp-content/uploads/2019/09/LIFARS-Ransomware-Advisory-Complimentary-Consulting-on-Ransomware-Attacks-1.jpg?fit=720%2C461&amp;ssl=1" data-noaft="1" jsname="HiaYvf" jsaction="load:XAeZkd;" style="width: 433px; height: 277.24px; margin: 0px;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">میتوان گفت این اولین باج افزاریست که هیچ پیغامی برای قربانی نمایش نمیدهد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">عدم نمایش راه های ارتباطی با خلافکار سایبری سازنده باج افزار به معنی این میتواند باشد که قربانی دیگر هیچ امیدی به بازگشت اطلاعات خود حتی با مذاکره و پرداخت باج نیز نخواهد داشت و فقط در صورتی که محققین امنیتی نقصی در باج افزار شناسایی کنند و یا کلیدهای رمزگذاری آن لو برود شاید میتوان امیدی به رمزگشایی فایلهای قربانی داشت.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">با توجه به ماهیت باج افزارها که اهداف مالی پشت آن است، هنوز مشخص نیست امکان دارد این یک نقص یا باگ در سیستم این باج افزار است یا خیر و اگر نقص است آیا رفع خواهد شد؟</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به نظر میرسد این باج افزار Ransomware که با MD5&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans" size="3">b8f887a092b6bdcb1bd882e35164d1d7 شناسایی شده است،&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">نسخه جدیدی از باج افزارهای خانواده&nbsp;</span><font face="Mihan-Iransans" size="3">Jigsaw باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b style="">برای حفاظت از خود در برابر باج افزارها چه کار کنیم؟</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">رعایت درست اصول و موارد امنیتی مانند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">1- استفاده از آنتی ویروس های اصلی و معتبر و ترجیحآ باکیفیت</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">2- آپدیت مرتب نرم افزارها مخصوصآ سیستم عامل و مرورگرهای اینترنتی&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">3- بکاپ مرتب از اطلاعات و فایلهای حساس هم به صورت آفلاین بر روی هاردهای خارجی و هم بر روی سرویس های ذخیره سازی کلود ( Cloud Storage )</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">رشد باج افزارها طی سالای اخیر به شدت خیره کننده بوده و علاوه بر پیچیده تر شدن روشهای رمزگذاری اطلاعات توسط آنها، به صورت سرویس نیز عرضه می شوند و متاسفانه اشخاصی بسیاری با روشهای ساده و به صورت درصدی از سود باج افزار، اقدام به انتشار و توزیع این بدافزارهای خطرناک و بی رحم میکنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت دورانتاش</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">واحد آموزش و اطلاع رسانی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.durantash.com</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیسنا: خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.disna.ir</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div> text/html 2020-05-14T17:46:31+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir مقایسه شرکت های آنتی ویروس وبروت و ایست ( Webroot or ESET ) http://duruntash.mihanblog.com/post/6438 <font class="text4"><p align="justify" style="font-size: large;"><b><font face="Mihan-Iransans"><span class="image"></span></font></b></p><p align="justify" style="font-size: large;"><br></p><p align="justify" style="font-size: large;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://files.virgool.io/upload/users/33951/posts/ogxcejonxewa/psbaihgwjfl4.jpeg" alt=""></p><p align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"><br></font></p><p align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">مقایسه آنتی ویروس ها همیشه موضوع جذابی برای کاربران بوده.</font></p><p align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">به گزارش دیسنا، در این یادداشت مقایسه ای بین شرکتها و آنتی ویروس های 2 شرکت وبروت و ایست خواهیم داشت.<br></font></p> <div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">آنتی ویروس های ایست در بازار ایران کمی شناخته شده تر هستند و یکی از دلایل شناخته شده تر بودن آنتی ویروسهای ESET در بازار ایران، توزیع وسیع نسخه های جعلی و تقلبی این ضد ویروس در بازار ایران است.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">در ابتدا اقدام به معرفی اجمالی شرکت ESET و آنتی ویروسهایش میکنیم . <br></font><hr><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">1-&nbsp; ESET&nbsp; - NOD32</b><br><br>تاسیس :&nbsp; 1992 - اسلواکی ( شرکت خصوصی : Private Company )<br><br>آنتی ویروسهای ESET عمدتآ به سبکی و استفاده کم از منابع سیستم معروف هستند .</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">البته به نظر میرسد در نسخه های جدیدتر از منابع سیستم بیشتر استفاده میکنند و برخی کاربران معتقدند که مانند گذشته چندان سبک نیستند.<br><br>اصلی ترین نماینده تجاری شرکت ESET در ایران ، فروشگاه ضد ویروس امین به مدیریت آقای دکتر عرب یزدی بودند.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">این شرکت از حدود سال 2018 فروش آنتی ویروس های ایست را متوقف کرد.<br><br>در حوزه فناوری شرکت خاصی با ESET همکاری استراتژیک ندارد .<br><br>( اگر خوانندگان لینک معتبری داشتند که نشان میداد شرکت ESET همکار استراتژیک معتبری دارد ، آن را به صورت کامنت برای ما ارسال کند تا متن خبر اصلاح شود . )<br><br>شرکت ESET در <a href="http://www.eset.com/int/about/why-eset/" target="_blank" title="">وب سایتش</a> مدعی است که شرکتهای Toshiba - Mitsubishi - Canon - Honda - Deloitte از مشتریانش هستند.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">همچنین گوگل در بخش Clean مرورگر کروم از موتور ESET استفاده میکند.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">این ویژگی در مرورگر کروم قابلیت های حفاظتی و Real Time Protection نداشته و باید به صورت دستی اجرا شود.<br><br>شرکت ESET در سال 2015 نام حدود 10 شرکت ایرانی را به عنوان نماینده در ایران در وب سایتش منتشر کرد ولی پس از حدود 2 ماه اسامی را حذف کرد.&nbsp;</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">فروشگاه آنلاین دیجیکالا از جمله نمایندگان ESET بود.&nbsp;</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">ایست حتی وب سایت تعدادی از این 10 شرکت را که به عنوان نماینده در وب سایتش اعلام کرده بود به دلیل فروش نسخه های نامعتبر و تقلبی مسدود کرد.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">وب سایت دیجیکالا که روزی نماینده ایست بود و نامش در وب سایت ایست درج شده بود، برای چند ماه بلاک شد و در نهایت فروش هرگونه آنتی ویروس های ESET بر روی این وب سایت که به صورت مارکت پلیس می باشد ممنوع شد.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">وب سایتهای نت برگ و تخفیفان از دیگر سایتهایی بودند که اقدام به عرضه آنتی ویروس های ایست نود32 میکردند و توسط ایست بلاک شدند و در حال حاضر فروش و عرضه آنتی ویروس های ESET بر روی آنها ممنوع است.<br><br>آنتی ویروسهای ESET در تستهای وب سایتهای AV-Comparatives و AV-TEST و VB100 حضور دارند .<br><br><b>محصولات ESET :</b><br><br>آنتی ویروس نود32<br>اسمارت سکیوریتی<br>آنتی ویروس موبایل و تبلت اندرویدی<br>آنتی ویروس سایبر سکیوریتی ( برای اپل مکینتاش )<br>آنتی ویروس برای لینوکس<br>آنتی ویروس مالتی دیوایس <br>آنتی ویروسهای تحت شبکه<br></font><hr><font face="Mihan-Iransans" size="3">( شرکت ESET از سال 2013 تا 2015&nbsp;<a href="http://duruntash.mihanblog.com/" target="_blank" title="دیسنا : وب سایت خبری و آموزشی آنتی ویروس ها">آدرس وبلاگی</a> دیسنا را برای دارندگان آنتی ویروس هایش مسدود کرد تا مانع مطالعه یادداشت های دیسنا توسط مشتریانش شود. )&nbsp;</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">به نظر میرسد یکی از شرکتهایی که به طور مشترک نماینده هر 2 شرکت کسپرسکی و ایست بوده در بلاک شدن وبلاگ دیسنا نقش داشته است.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیسنا به عنوان وبلاگ تخصصی اطلاع رسانی حوزه آنتی ویروس ها، نقش زیادی در آشنایی کاربران و شرکت های ایرانی با برندها و شرکتهای مطرح و پیشرو و معتبر آنتی ویروس و همچنین مسائل مختلف بازار آنتی ویروس داشته است.&nbsp;</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">انتشار جزئیاتی از فعالیت های ناسالم تجاری، رسانه ای و تبلیغاتی شرکت روسی کسپرسکی و برخی شرکاء و نمایندگان تجاری و رسانه ای این شرکت در ایران، بخش دیگری از فعالیت های دیسنا بوده است.</font></div><div align="justify" style=""><hr><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">2- Webroot </b><br><br><br>تاسیس : 1997 - آمریکا&nbsp;</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">( شرکت خصوصی : Private Company تا قبل از 2018 )</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">وبروت در حال حاضر بخشی از شرکت کانادایی و سهامی عام Opentext می باشد.<br><br>آنتی ویروسهای Webroot سالها به قدرت بالای شناسایی ویروسهای جاسوس افزار ( Spyware ) معروف و مشهور بودند .<br><br>در سالهای دور آنتی ویروسهای وب روت با نامهای ( Webroot AntiSpyware &amp; Webroot Spy Sweeper ) شناخته می شدند .<br><br>وب روت در سالهای گذشته چندین شرکت امنیتی را خریداری و تکنولوژی های آنها را در محصولاتش ادغام کرده که از جمله آنها میتوان به کمپانی های امنیتی Prevx و BrightCloud و CyberFlow اشاره کرد.<br><br>( Prevx همان شرکتی است که اولین بار در سال 2007 میلادی ( 5 سال پیش از مرکز ماهر ) موفق به شناسایی جاسوس افزار فلیم ( Flame ) شد . )<br><br>آنتی ویروسهای وب روت " Webroot " در ابتدا از موتور ویروس یاب سوفوس استفاده میکردند ، ولی در سال 2011 میلادی پس از خرید شرکت Prevx و حذف موتور Sophos ، آنتی ویروسهای بسیار متفاوت و شگفت انگیزی را با نام Webroot Secure Anywhere روانه بازار نمود که حجم بسیار کمی دارند و بسیار بسیار سبک هستند.</font></div><div align="justify" style=""><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;( خیلی خیلی کم از منابع سیستم استفاده میکنند . )&nbsp;</span></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br><font color="#000099"><b>آنتی ویروسهای وب روت که با نام تجاری Webroot Secure Anywhere شناخته می شوند ، سبکترین و کم حجم ترین آنتی ویروسهای دنیا هستند .</b></font><br><br>شرکتهای بسیاری از تکنولوژی ها و سرویسهای وب روت استفاده میکنند که میتوان به شرکتهای :<br><br>- Cisco<br>- HP<br>- RSA<br>- F5 Network<br>- A10 Networks<br>- GFI<br>- Intel Security<br>- Microsoft<br>- GateProtect<br>- PaloAlto<br>- ThreatStream<br>- Aruba Network<br>- ThreatMatrix<br>- ProofPoint<br>- Bandura</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">-&nbsp;Clavister</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">- Scope</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">-&nbsp;Zerum</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">-&nbsp;Centripetal</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">-&nbsp;Centripetal Networks</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">-&nbsp;Global Security Provider Integralis</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">-&nbsp;The Ritz London</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">- Zyxel زایکسل<br>- VeliQ و Telenor اشاره کرد.<br><br>شرکتهای فوق مشتریان تکنولوژی های وبروت مانند BrightCloud هستند.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">وبروت در حوزه شناسایی سریع تهدیدات و Threat intelligent یکی از شرکتهای پیشرو و مطرح محسوب می شود.&nbsp;</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">میلیون ها کاربر خانگی و شرکتی نیز به عنوان مصرف کننده نهایی ( Consumer&nbsp;) نیز آنتی ویروس های شرکت Webroot را استفاده میکنند.<br><br>برای نمونه از مشتریان و مصرف کنندگان آنتی ویروسهای Webroot میتوان به شرکت های&nbsp;<a href="http://www.disna.ir/post/3323" target="_blank" title="دیسنا : وب سایت خبری و آموزشی آنتی ویروس ها">Anittel</a> و <a href="http://www.disna.ir/post/3260" target="_blank" title="دیسنا : وب سایت خبری و آموزشی آنتی ویروس ها">Royal Flying Doctor Service</a> اشاره کرد.<br><br>( Anittel در سال 2013 لایسنس 4 ساله آنتی ویروسهای وب روت را برای 10 هزار سیستم خریداری کرد. )</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکتهای Continuum و Infinite Group, Inc از دیگر مشتریان وبروت هستند.<br><br>آنتی ویروسهای " وب روت " برای مدت کمی در تستهای AV-TEST و AV-Comparatives حضور داشتند .<br><br>( Webroot&nbsp; به دلایل مختلف از جمله عدم تطابق تستها با دنیای واقعی تهدیدات و تکنولوژی های جدید و پیشرفته حفاظتی آنتی ویروس های این شرکت، از اکثر تستهای مقایسه ای خارج شده است. )<br><br><b>- رضایتمندی مشتریان وبروت</b></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">جالب ترین موضوع در رابطه با وبروت، رضایتمندی بالای مشتریانش است.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">در حالی که شرکت وبروت از اکثر تستهای آنتی ویروس ها خارج شده، بررسی وب سایتهای مختلف نشان میدهد که مشتریانش از سطح رضایتمندی بسیار بالایی برخوردارند.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><a href="https://t.me/durantash/2775" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>لینک از کانال تلگرامی دورانتاش</b></font></a></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br><b style="">- تستهای مجله پی سی مگزین ( PC Magazine )&nbsp; :<br></b><br>آنتی ویروسهای Webroot تا اواخر سال 2019، 21 مرتبه از طرف مجله پی سی مگزین به عنوان بهترین آنتی ویروس انتخاب شدند و در سال 2020 موفق به کسب عنوان برند برتر آنتی ویروس از طرف وب سایت پی سی مگزین شد.<br><br><b style="">- تستهای PassMark : <br></b><br>از سال 2011 میلادی به بعد آنتی ویروسهای Webroot در تستهای PassMark ، همیشه عنوان سبکترین آنتی ویروس را از آن خود کرده و به دلیل اینکه در این تستها رقیبی نداشت و همیشه عنوان سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس ها را از آن خود میکرد ، از اوایل سال 2015 میلادی از تستهای PassMark کنار گذاشته شد .<br><br><b style="">محصولات Webroot : </b><br><br>آنتی ویروس<br>آنتی ویروس برای اپل مکینتاش<br>آنتی ویروس برای سیستمهای بازی ( PC Gamer )<br>اینترنت سکیوریتی پلاس &nbsp; &nbsp; ( مالتی دیوایس : PC / MAC / Android / iOS )<br>اینترنت سکیوریتی کامپلیت&nbsp;&nbsp; ( مالتی دیوایس : PC / MAC / Android / iOS )<br>آنتی ویروس موبایل و تبلت اندرویدی<br>آنتی ویروس موبایل و تبلت اپل iOS</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">Webroot Web Security For Android&nbsp;<br>Webroot Web Security For Apple iOS<br style=""></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">آنتی ویروسهای تحت شبکه</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">Web Security Service</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">DNS Protection&nbsp;</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">Wi-Fi Protection&nbsp;<br>Next Generation Firewall Solutions<br>SIEM Solutions<br>سرویسهای خاص امنیتی برای موسسات مالی ، بانکی و تجارت الکترونیک</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">بانکهای زیادی مانند:</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">- Citi Bank</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">- Ally Bank&nbsp;</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">- HSBC Bank</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">- Barclays Bank</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">-&nbsp;Danske Bank&nbsp;و</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">- American River Bank&nbsp;آنتی ویروس های Webroot را در مجموع به میلیون ها مشتری خود پیشنهاد میدهند.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><b style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">- وبروت در ایران</font></b></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت دورانتاش اولین بار در سال 2008 اقدام به معرفی و عرضه آنتی ویروس های وبروت در خاورمیانه کرد.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">پیش از آن آنتی ویروس های وبروت فقط در بازارهای آمریکا، اروپا و جنوب شرق آسیا عرضه میشدند.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">از زمان عرضه آنتی ویروس های وبروت در ایران، دورانتاش طی همکاری با شرکتهای مختلف مانند شاتل، آسیاتک، مبناتلکام، داتک، مجتمع فنی تهران، موسسه آموزشی فناوری اطلاعات کندو جهت عرضه آنتی ویروس های وبروت به کاربران و شرکت های ایرانی اقدام کرده است.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">آنتی ویروس های وبروت به دلیل ویژگی های منحصر بفرد مانند سبکی ( استفاده کم از منابع سیستم )، کیفیت بالای حفاظتی و عرضه و پشتیبانی توسط شرکت معتبر دورانتاش، با استقبال بسیار خوب کاربران ایرانی روبرو شده است.&nbsp;</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">با توجه به استقبال کاربران ایرانی از آنتی ویروس های Webroot، برخی اشخاص و وب سایتها اقدام به عرضه آنتی ویروس های Webroot کرده اند که باعث شده خریداران آنها با مشکلات مختلفی روبرو شده و برای دریافت خدمات فنی و پشتیبانی با شرکت دورانتاش تماس بگیرند.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">به همین دلیل<b>&nbsp;<a href="http://www.durantash.com" target="" title="">شرکت دورانتاش</a>&nbsp;</b>به شرکت ها و کاربران اعلام داده که به طور کلی به آنتی ویروس هایی که از اشخاص و وب سایتهای دیگر خریداری شده باشند هیچ خدمات فنی و پشتیبانی ارائه نخواهد داد.</font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div align="justify" style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">اخبار مرتبط :<br><br></font><div class="entrytop"><font face="Mihan-Iransans" size="3"> </font><div class="entry"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://www.disna.ir/post/4411" target="_blank" title="دیسنا : وب سایت خبری و آموزشی آنتی ویروس ها">مهمترین دلایل قابل استناد نبودن تستهای آنتی ویروس AV-Comparatives</a><br></b><b><br><a href="http://www.disna.ir/post/category/8" target="_blank" title="دیسنا : وب سایت خبری و آموزشی آنتی ویروس ها">اخبار سبکترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا در دیسنا</a><br></b></font><div class="entrytop"><div class="entry"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><div class="entrytop"> <div class="entry"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://www.disna.ir/post/4350" target="_blank" title="دیسنا : وب سایت خبری و آموزشی آنتی ویروس ها">آنتی ویروس " ترند میکرو " بخریم یا " بیت دیفندر " ؟</a></b><br></font></div><div class="entry"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div></div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="overflow: auto; width: auto; height: auto; margin: 2px; padding: 2px;"><span id="ctl00_MainContent_pagecontrol1_Title">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</span></span><br><br></font><p align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://www.disna.ir/" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه امنیت فناوری اطلاعات ایران"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" width="240" vspace="0" hspace="0" height="81" border="1" align="bottom"></a></font></p></div></div></div></div></div><blogextendedpost style=""><font color="#ffffff" style="" size="1" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">*کسپرسکی با نام‌هاکسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندوز هفت 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان جی دیتا نود32 ایست nod32 eset bullguard avira kaspersky کاسپرسکی کسپراسکای کسپرسکای&nbsp; پی سی سیلین ترندمیکرو&nbsp; کومودو ام سی سافت&nbsp; کندو مجتمع فنی تهران کرج استان البرز دانشگاه علوم پزشکی&nbsp; ویروس کرونایی مانند کسپرسکی، کاسپرسکی، کسپراسکای، کسپراسکی و کاسپراسکای نیز شناخته می‌شود.</font></blogextendedpost></font> text/html 2020-05-14T07:02:52+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir مزایا و معایب آنتی ویروس های وبروت Webroot http://duruntash.mihanblog.com/post/6444 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">در این یادداشت قصد داریم مزایا و معایب آنتی ویروس های وبروت Webroot را بررسی کنیم.</span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://i.pcmag.com/imagery/reviews/0638XMYgxmSVGfEAD7bpVGA-13.fit_scale.size_2698x1517.v_1569479850.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b style=""><font size="4"><br></font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b style=""><font size="4">معایب :&nbsp;</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- عدم حضور در بیشتر وب سایتهای تست آنتی ویروس</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">( شرکت وب روت به دلیل عدم تطابق تستها با دنیای واقعی تهدیدات و تکنولوژی های جدید حفاظتی آنتی ویروس های این شرکت&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">از اکثر تستهای مقایسه آنتی ویروس ها مانند AV-Comparatives, AV-TEST و VB100&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans;">خارج شده است. )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- نداشتن آنتی اسپم&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">( برنامه های Office Outlook و&nbsp; Livemail از ویژگی Anti-Spam خود استفاده خواهند کرد.)</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">سرویس های ایمیل یاهو، جی میل ، آت لوک و لایو میکروسافت نیز سرویس های آنتی اسپم ( ضد هرزنامه ) خود را دارند.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">( وبروت بدافزارها و لینکهای آلوده موجود در ایمیلها را مانند دیگر آنتی ویروس ها تشخیص میدهد. )</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- نداشتن کنترل والدین</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- سبکی و کم حجمی&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">( سبکی و حجم بسیار کم آنتی ویروس های وبروت، در برخی کاربران حس عدم امنیت ایجاد میکند. )</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">البته نباید نگران باشید. این فقط یک حس اشتباه است که در برخی کاربران اتفاق می افتد. مانند کاربری که تاکنون پرواز نکرده و از پرواز میترسد.</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">میلیون ها کاربر خانگی و شرکتی در دنیا برای حفاظت از خود و مشتریانشان&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">از آنتی ویروس های قدرتمند وبروت Webroot&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">استفاده میکنند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">ویژگی های منحصر بفرد آنتی ویروس های Webroot مانند حجم بسیار کم، باعث شده تا شرکتهای رقیب به راحتی درباره آنتی ویروس های این شرکت، اطلاعات نادرست و اشتباه ارائه داده و خریداران آنتی ویروس و کاربران را فریب دهند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.durantash.com/webroot/img/webroot-slide-3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="4"><b>مزایا :</b></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- داشتن همه ویژگی های نرم افزارهای آنتی ویروس و اینترنت سکیوریتی&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">( حفاظت در برابر ویروسها، بدافزارها، باج افزارها، کیلاگرها، جاسوس افزارها، بکدورها، بات نت ها، تروجان ها، روت کیتها، وب سایتهای آلوده، حملات فیشینگ، سرقت هویت، حفاظت از وب کم و دیگر تهدیدات سایبری )</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- بسیار سبک و سریع</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">( استفاده بسیار کم از منابع سیستم )</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">( این ویژگی باعث شده تا گزینه ایده عالی برای همه کامپیوترها باشد. چه آنها که مشخصات سخت افزاری قدرتمندی دارن و چه سیستم های ضعیف و قدیمی )</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- بسیار کم حجم&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- نصب بسیار سریع و آسان</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- قابل استفاده بلافاصله پس از نصب</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">( نیاز نیست منتظر آپدیت ضد ویروس باشید تا از شما حفاظت کند و قابل استفاده شود. )</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- سرعت سریع اسکن</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- کسب جوایز متعدد از وب سایتها و مجلات و موسسات مختلف ( Webroot Award )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- دریافت 21 جایزه برتر پی سی مگزین&nbsp; ( 21 Awards PC Magazine )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- برند برتر آنتی ویروس در سال 2020 از طرف پی سی مگزین</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- آپدیت اتوماتیک برنامه Application Update&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">( برخی شرکتها این ویژگی را به تازگی اضافه کرده اند و البته نه به خوبی وبروت )</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- داشتن ویژگی SandBox&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- Process Control</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- Whitelisting</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- Block/ Allow Files</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- Application Protection</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- استفاده از جدیدترین نسخه تکنولوژی های یادگیری ماشینی ML، دیپ لیرنینگ ( Deep Learning )، هوش مصنوعی AI و رفتار شناسی پیشرفته</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- مدیریت پسورد&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">( در نسخه های اینترنت سکیوریتی پلاس و کامپلیت و با سرویس LastPass )</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- فضای ذخیره سازی کلود&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">( 10 گیگابایت</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">در نسخه اینترنت سکیوریتی پلاس و 25 گیگ در نسخه اینترنت سکیوریتی کامپلیت)</span></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- کیفیت بالای آنتی ویروس های وبروت باعث می شود تا به کمترین پشتیبانی نیاز داشته باشید.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- پشتیبانی سریع و پاسخگو</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- قابل نصب بودن آخرین نسخه بر روی ویندوز های XP, Vista و&nbsp; 7 </span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">( در زمان نگارش این یادداشت )</font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- مشتریان قدرتمند</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">&nbsp;( سیسکو Cisco، اچ پی HP، اف 5 F5 Networks، پالوآلتو PaloAlto Networks، زایکسل Zyxel&nbsp;</font></span><span style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans;">و صدها کمپانی دیگر )</span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.durantash.com/webroot/img/webroot-slide-5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">- توصیه شده توسط ( بانکهای معتبر بین المللی مانند Ally Bank, Citi Bank, HSBC Bank و..)</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">- رضایت بالای مشتریان</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;( به طور متوسط 4.5 از 5 و در موارد زیادی 5 از 5 ( 5 ستاره ))</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">و مهمتر از همه:&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="3">- ارائه، گارانتی اصالت لایسنس و پشتیبانی در ایران از سال 1387 =</font><font size="4"><b>&nbsp;</b></font></font><a href="http://www.durantash.com" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>شرکت دورانتاش</b></font></a></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">شرکت دورانتاش</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">واحد آموزش و اطلاع رسانی</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">www.durantash.com</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://disna.ir/post/category/8" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><div>دایرکتوری اخبار وبروت در دیسنا</div><div></div></b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.disna.ir</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff">*کسپرسکی با نام‌هاکسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندوز هفت 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان جی دیتا نود32 ایست nod32 eset bullguard avira kaspersky کاسپرسکی کسپراسکای کسپرسکای&nbsp; پی سی سیلین ترندمیکرو&nbsp; کومودو ام سی سافت&nbsp; کندو مجتمع فنی تهران کرج استان البرز دانشگاه علوم پزشکی&nbsp; ویروس کرونایی مانند کسپرسکی، کاسپرسکی، کسپراسکای، کسپراسکی و کاسپراسکای نیز شناخته می‌شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div> text/html 2020-05-08T23:46:50+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir عرضه آنتی ویروس های Webroot با همکاری 2 نماینده سابق Kaspersky http://duruntash.mihanblog.com/post/6443 <div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">طی توافق شرکتهای <font style="background-color: rgb(255, 255, 102);">شاتل و دورانتاش</font>، <font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#990000">تعداد محدودی</font>&nbsp;کدهای تخفیف آنتی ویروس در اختیار مشترکان شرکت اینترنتی شاتل قرار میگیرد تا امکان خریداری و استفاده از آنتی ویروس های قدرتمند وبروت را که توسط شرکت دورانتاش در ایران عرضه و پشتیبانی می شوند داشته باشند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.durantash.com/partner/img/shatel-durantash1.jpg" alt=""></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">شرکتهای شاتل و دورانتاش هر 2 از نمایندگاه سابق شرکت کسپرسکی هستند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">البته دورانتاش سابقه عرضه آنتی ویروس های شرکتهایی مانند بولگارد، جی دیتا، ترندمیکرو ( پی سی سیلین )، سایمنتک، نورتون، ایست (نود32)، ای وب جی و اوست و اف-سکیور را نیز دارد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">دورانتاش در سال 1388 به همکاری با کسپرسکی پایان داد و شاتل که در سال 1391 همکاری با کسپرسکی را آغاز کرده بود، در خرداد ماه 1398 به فروش آنتی ویروس های این شرکت روسی را متوقف کرد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">آنتی ویروس های قدرتمند وبروت ( Webroot - وب روت ) که به عنوان برند برتر آنتی ویروس سال 2020 توسط پی سی مگزین شناخته شده و از سال 2011 عنوان سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس های دنیا را در اختیار خود دارد، از سال 1387 توسط شرکت دورانتاش در ایران عرضه و پشتیبانی می شوند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">نحوه دریافت آنتی ویروس های دورانتاش برای مشترکین شاتل</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><a href="http://club.shatel.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super;">مراجعه به باشگاه مشتریان شاتل و دریافت کد تخفیف خرید آنتی ویروس</span></div><div style="text-align: justify;"></div></b></font></a><div style="text-align: justify;"><a href="http://club.shatel.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><div>http://club.shatel.ir</div><div></div></b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><br></b></font></span></div><a href="http://www.durantash.com/shatel" target="_blank" title=""><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>مراجعه به لینک اختصاصی شاتلی ها در وب سایت شرکت دورانتاش</b></font></span></div></a><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><a href="http://www.durantash.com/shatel" target="_blank" title=""></a><a href="http://www.durantash.com/shatel" target="_blank" title=""><div></div></a></b></font></div><div style="text-align: justify;"><div style="display: inline !important;"><span style="vertical-align: super;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><a href="http://www.durantash.com/shatel" target="_blank" title="">http://www.durantash.com/shatel</a></b></font></span></div></div><div style="text-align: justify;"><div style="display: inline !important;"><span style="vertical-align: super;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></span></div></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.durantash.com/shatel" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><div></div></b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://i.pcmag.com/imagery/reviews/0638XMYgxmSVGfEAD7bpVGA-13.fit_scale.size_2698x1517.v_1569479850.jpg" alt=""></span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.durantash.com/webroot/img/webroot-slide-3.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.durantash.com/webroot/img/webroot-slide-5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">www.disna.ir</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="vertical-align: super;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility;"><font size="1"><font color="#ffffff" style="font-family: Vazir, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;">*کسپرسکی با نام‌ها</font><font color="#ffffff" face="Vazir, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندوز هفت 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان جی دیتا نود32 ایست nod32 eset bullguard avira kaspersky کاسپرسکی کسپراسکای کسپرسکای&nbsp; پی سی سیلین ترندمیکرو&nbsp; کومودو ام سی سافت&nbsp; کندو مجتمع فنی تهران کرج استان البرز دانشگاه علوم پزشکی&nbsp; ویروس کرونا</font><span style="font-family: Vazir, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; color: rgb(255, 255, 255);">یی مانند کسپرسکی، کاسپرسکی، کسپراسکای، کسپراسکی و کاسپراسکای نیز شناخته می‌شود.</span></font></p></span></div> text/html 2020-05-08T17:21:34+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir آسیب پذیری CVE-2020-11446 آنتی ویروس های ESET رفع شد. http://duruntash.mihanblog.com/post/6442 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به گزارش دیسنا به نقل از شرکت ایست ( نود32 )، این شرکت عرضه کننده آنتی ویروس، آسیب پذیری بحرانی شماره&nbsp;CVE-2020-11446 در آنتی ویروس هایش را رفع کرد.</span></div><div style="text-align: justify;"><img alt="ESET Antivirus, Antimalware &amp; Internet Security Solutions | ESET" class="n3VNCb" src="https://www.eset.com/fileadmin/ESET/INT/OG_images/general.jpg" data-noaft="1" jsname="HiaYvf" jsaction="load:XAeZkd;" style="width: 433px; height: 227.325px; margin: 0px;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">این آسیب پذیری در تاریخ 20 مارچ 2020 به این شرکت اعلام و در تاریخ 27 آپریل ( حدود 1 ماه بعد ) رفع شد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://support.eset.com/en/ca7489-local-privilege-escalation-vulnerability-fixed-in-eset-products-for-windows" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>منبع</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">برخی کاربران آنتی ویروس های شرکت ایست ESET را با نام نود32 می شناسند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">نود32 در واقع اسم نسخه آنتی ویروس Antivirus خانگی این شرکت است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">از محصولات خانگی دیگر ایست میتوان به اینترنت سکیوریتی، اسمارت سکیوریتی پریمیوم ، سایبر سکیوریتی و سایبر سکیوریتی پرو و موبایل سکیوریتی اشاره کرد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">شرکت ایست در سال 2015 نام چند شرکت ایرانی را به عنوان نماینده در وب سایتش منتشر کرد ولی پس از حدود 2 ماه اسامی را حذف کرد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به جرئت میتوان گفت 99.9% لایسنس ها و محصولات ایست که در بازار ایران عرضه می شوند، نسخه های نامعتبر هستند و همین موضوع باعث بروز مشکلات جدی برای کاربران و شرکتهای ایرانی خریدار شده است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">www.disna.ir</span></div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندوز هفت 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان جی دیتا نود32 ایست nod32 eset bullguard avira kaspersky کاسپرسکی کسپراسکای کسپرسکای&nbsp; پی سی سیلین ترندمیکرو&nbsp; کومودو ام سی سافت&nbsp; کندو مجتمع فنی تهران کرج استان البرز دانشگاه علوم پزشکی&nbsp; ویروس کرونا</font></div><div><br style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(31, 31, 31);"></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-05-07T16:12:45+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir سرقت پسوردهای ذخیره شده در مرورگر توسط آنتی ویروس رایگان آویرا http://duruntash.mihanblog.com/post/6441 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">به گزارش دیسنا، سرقت پسورد ذخیره شده در مرورگر اینترنتی توسط آنتی ویروس رایگان آویرا</font></div><div style="text-align: justify;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="https://pngimage.net/wp-content/uploads/2018/05/avira-png-4.png"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بررسی های محقق امنیتی&nbsp;<span style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; border: inherit; letter-spacing: inherit; font-weight: inherit; fill: inherit; cursor: pointer;">Nikolenko Konstantin</span>&nbsp;بر روی یکی از محصولات شرکت آویرا نشان میدهد که آنتی ویروس رایگان این شرکت آلمانی اقدام به سرقت پسوردهای کاربر از مرورگرهای اینترنتی ( مانند گوگل کروم ) میکند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">Avira Free Antivirus</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">این نقص امنیتی به شماره&nbsp;<span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.84); letter-spacing: -0.063px;">CVE-2020–12680 به ثبت رسیده و ماه گذشته ( April 2020 ) به آویرا گزارش شده است ولی تاکنون این شرکت پاسخی به آن نداده.&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.84); letter-spacing: -0.063px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.84); letter-spacing: -0.063px;"><b>آپدیت خبر :</b></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.84); letter-spacing: -0.063px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.84); letter-spacing: -0.063px;">وب سایت Medium.com خبر را حذف و اکانت محقق امنیتی را مسدود کرد.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.84); letter-spacing: -0.063px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.84); letter-spacing: -0.063px;">با توجه به اینکه سرقت اطلاعات به صورت عمدی بوده و نه یک نقص امنیتی، کد CVE این مشکل حذف شده است.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.84); letter-spacing: -0.063px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.84); letter-spacing: -0.063px;">بحث بر سر این خبر و یافته این محقق امنیتی در توییتر ادامه دارد.&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.84); letter-spacing: -0.063px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 8px; overflow-wrap: break-word; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><a href="https://twitter.com/malwrhunterteam/status/1258346778421846017" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" style="box-sizing: border-box; cursor: pointer; max-width: 100%;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"><b>Twitter</b></font></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 8px; overflow-wrap: break-word; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><a href="https://twitter.com/K_N1kolenko/status/1258336647080484864" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" style="box-sizing: border-box; cursor: pointer; max-width: 100%;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>Twitter2</b></font></a></p></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پس از مسدود شدن صفحه این محقق امنیتی در وب سایت Medium.com ، ایشان جزئیات را در&nbsp;<a href="https://knikolenko.blogspot.com/" target="_blank" title="" style="">وبلاگی</a>&nbsp;که به تازگی باز کردند منتشر کردند.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://medium.com/@knikolenko/avira-free-antivirus-password-collector-83452fa7f943" target="_blank" title="" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; letter-spacing: -0.063px;">منبع</a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.84); letter-spacing: -0.063px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</font></span></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="231" vspace="0" hspace="0" height="77" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ffffff">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندوز هفت 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان جی دیتا نود32 ایست nod32 eset bullguard avira kaspersky کاسپرسکی کسپراسکای کسپرسکای&nbsp; پی سی سیلین ترندمیکرو&nbsp; کومودو ام سی سافت&nbsp; کندو مجتمع فنی تهران کرج استان البرز دانشگاه علوم پزشکی&nbsp; ویروس کرونا</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-05-06T21:48:30+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir تخفیف آنتی ویروسی دورانتاش به غیر شاتلی ها http://duruntash.mihanblog.com/post/6440 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">همانطور که میدانید شرکت دورانتاش طی همکاری با شرکت اینترنتی شاتل، تعداد محدودی از آنتی ویروس های خود را با تخفیف ویژه در اختیار مشترکان این شرکت اینترنتی، ارتباطاتی قرار میدهد.</span></div><div style="text-align: justify;"><img alt="محتوای آموزشی | اینترنت پرسرعت شاتل" class="n3VNCb" src="https://www.shatel.ir/file/2016/10/shatel.png" data-noaft="1" jsname="HiaYvf" jsaction="load:XAeZkd;" style="width: 253px; height: 247px; margin: 0px;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">دورانتاش با هدف حمایت از همه کاربران خانگی، استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط، همزمان با کمپینی که با شرکت شاتل برگزار میکند، تخفیف هایی را برای مشترکان غیر شاتلی در نظر گرفته است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">البته میزان تخفیفی که برای کاربران غیر شاتلی در نظر گرفته شده کمتر از تخفیف های مشترکان شاتلی است، ولی در کل تخفیف های در نظر گرفته شده طرح بهاره دورانتاش، مناسب و چشمگیر است و فرصت بسیار خوبی است برای کاربران تا با قیمت های مناسب آنتی ویروس جدید خریداری و یا لایسنس خود را تمدید کنند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="4"><b>راهنمای کاربران شاتل:</b></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>1-مراجعه به&nbsp;<a href="http://club.shatel.ir" target="_blank" title="">باشگاه مشتریان شاتل</a></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>&nbsp;http://club.shatel.ir&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>2-دریافت کد تخفیف آنتی ویروس های دورانتاش</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>3- مراجعه به&nbsp;<a href="http://www.durantash.com/shatel" target="_blank" title="">لینک اختصاصی دورانتاش ویژه شاتلی ها</a></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>&nbsp; www.durantash.com/shatel</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>راهنمای کاربران غیر شاتلی:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>1- مراجعه به&nbsp;<a href="http://www.durantash.com" target="_blank" title="">وب سایت شرکت دورانتاش</a></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">www.durantash.com</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="4"><b>2- کلیک بر روی اسلاید تخفیف طرح بهاره دورانتاش</b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">کاربران میتوانند آنتی ویروس های وبروت، ترندمیکرو، جی دیتا و نورتون سیمنتک را با تخفیف ویژه بهاره به طور مستقیم از شرکت دورانتاش خریداری کنند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">روابط عمومی شرکت دورانتاش</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">توزیع کننده آنتی ویروس های خانگی، شبکه و دیتاسنتر در ایران</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">( از سال 1385 )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">www.durantash.com</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">www.ddn.ir</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">www.NOvirus.ir</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندوز هفت 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان جی دیتا نود32 ایست nod32 eset bullguard avira kaspersky کاسپرسکی کسپراسکای کسپرسکای&nbsp; پی سی سیلین ترندمیکرو&nbsp; کومودو ام سی سافت&nbsp; کندو مجتمع فنی تهران کرج استان البرز دانشگاه علوم پزشکی&nbsp; ویروس کرونا</font></div><div><br></div> text/html 2020-05-05T20:31:18+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir آسیب پذیری در آنتی ویروس های ایست ESET ( نود32 ) http://duruntash.mihanblog.com/post/6439 <div style="text-align: justify;"><img alt="ESET Antivirus, Antimalware &amp; Internet Security Solutions | ESET" class="n3VNCb" src="https://www.eset.com/fileadmin/ESET/INT/OG_images/general.jpg" data-noaft="1" jsname="HiaYvf" jsaction="load:XAeZkd;" style="width: 433px; height: 227.325px; margin: 0px;"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به گزارش دیسنا، محققین امنیتی آسیب پذیری که به شماره&nbsp;CVE-2020-11446 به ثبت رسیده در آنتی ویروس های ویندوزی شرکت ایست ESET&nbsp; ( نود32 ) شناسایی کردند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">این آسیب پذیری در 27 مارس 2020 به شرکت ایست گزارش و حدود 1 ماه بعد در تاریخ 27 آپریل April&nbsp; 2020 رفع شده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">درجه این آسیب پذیری حیاتی " بحرانی" بوده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="https://support.eset.com/en/ca7489-local-privilege-escalation-vulnerability-fixed-in-eset-products-for-windows" target="_blank" title="">منبع&nbsp;</a></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اخبار مرتبط :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مقایسه آنتی ویروس های وبروت و ایست&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">Webroot VS ESET NOD32</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.disna.ir</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندوز هفت 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان جی دیتا نود32 ایست nod32 eset bullguard avira kaspersky کاسپرسکی کسپراسکای کسپرسکای&nbsp; پی سی سیلین ترندمیکرو&nbsp; کومودو ام سی سافت&nbsp; کندو مجتمع فنی تهران کرج استان البرز دانشگاه علوم پزشکی&nbsp; ویروس کرونا</font></div> text/html 2020-05-03T18:57:11+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir شکار یکی از بزرگترین فروشندگان آنتی ویروس های کسپرسکی توسط دورانتاش http://duruntash.mihanblog.com/post/6437 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#000066"><b>شکار یکی از بزرگترین فروشندگان کسپرسکی توسط دورانتاش</b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">همانطور که میدانید شرکت</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;اینترنتی شاتل یکی از نمایندگان و فروشندگان آنتی ویروس های کسپرسکی بود.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><img alt="محتوای آموزشی | اینترنت پرسرعت شاتل" class="n3VNCb" src="https://www.shatel.ir/file/2016/10/shatel.png" data-noaft="1" jsname="HiaYvf" jsaction="load:XAeZkd;" style="width: 253px; height: 247px; margin: 0px;"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاتل در سال 1391 فروش آنتی ویروس های کسپرسکی را آغاز و خرداد ماه 1398 به همکاری با کسپرسکی پایان داد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-yyz1-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080a/s640x640/65386215_223688195181396_196994684185546240_n.jpg?_nc_ht=scontent-yyz1-1.cdninstagram.com&amp;_nc_cat=100&amp;_nc_ohc=ksY0Ix75negAX9HrfW6&amp;oh=ac7a3b254e5dcfcd5e64166058b4c065&amp;oe=5ECFCEFC" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به نظر نمیرسید که شاتل دیگر تصمیم به عرضه آنتی ویروس و یا انتخاب شریک تجاری برای عرضه آنتی ویروس داشته باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اتفاقی که برای شرکتهایی مانند مخابرات تهران، های وب، پارس آنلاین و شرکتهای دیگری افتاد و بازار آنتی ویروس را به طور کامل ترک کردند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ولی طبق معمول<b>&nbsp;</b></font><a href="https://durantash.com/" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>شرکت دورانتاش</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;</b>باعث شگفتی بازار آنتی ویروس ایران شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/a9aa868f4c3f405f93e1260c985efd19/ec4bb761ac18441995bfdb9f30b6fe39.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت اینترنتی شاتل طی توافق با شرکت دورانتاش، آنتی ویروس های قدرتمند و بسیار سبک وبروت Webroot را به بیش از 3 میلیون مشترک سرویس های اینترنتی شاتل و شاتل موبایل پیشنهاد میدهد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">براساس توافقی که در روزهای پایانی سال 98 بین 2 شرکت شاتل و دورانتاش شد، مشترکان شرکت شاتل میتوانند آنتی ویروس های وبروت را با حداقل 50% تخفیف ویژه خریداری و تهیه کنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در حالی که کاربران و شرکتها با مشکلات مختلفی مانند:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">- افزایش قیمت محصولات آنتی ویروس اورجینال به دلیل افزایش قیمت دلار ( کاهش ارزش ریال ایران )&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">- مشکلات مربوط به ویروس چینی کرونا</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">- امنیت کامپیوترهای کارمندان در شرایط دورکاری&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">- و از طرفی رشد چشمگیر تهدیدات سایبری و ویروس ها مخصوصآ ویروس های باج افزار Ransomware روبرو هستند، پیشنهاد آنتی ویروس های قدرتمند و باکیفیت و با تخفیف مناسب میتواند خیال بسیاری از کاربران و دفاتر و شرکتهای کوچک و متوسط را از بابت تامین امنیت در فضای اینترنت راحت کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.durantash.com/webroot/img/webroot-slide-3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت دورانتاش که از سال 1385 در بازار آنتی ویروس ایران فعال است، پیش از شاتل، با شرکتهای اینترنتی آسیاتک، داتک (رهام داتک)، صفرویک پرداز (شهراد شبکیه) و مبناتلکام همکاری داشته است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>درباره شرکت وبروت (وب روت - Webroot)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت وبروت در سال 1997 یعنی 23 سال پیش تاسیس شده.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وبروت یکی از شرکتهای مطرح و پیشرو فعال در حوزه امنیت سایبری و ارائه دهنده سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیاست که از پیشرفته ترین نسل تکنولوژی های یادگیری ماشینی (ML) و هوش مصنوعی (AI) و Deep Learning و رفتار شناسی و تکنولوژی های شناسایی تهدیدات سایبری در محصولات خود بهره می برد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دهها غول فناوری مانند Cisco (سیسکو)، F5 Networks , PaloAlto Networks , A10 Networks, F445 Networks, Aruba Networks , RSA , HP و&nbsp; Zyxel (زاکسل) از جمله مشتریان محصولات و تکنولوژی های وبروت هستند.</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.durantash.com/webroot/img/webroot-slide-5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آنتی ویروس های وبروت از سال 1387 شمسی ( 2008 میلادی ) برای اولین بار توسط شرکت دورانتاش در بازار خاورمیانه و ایران ارائه شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">استفاده از آنتی ویروس های وبروت توسط بانکها و موسسات مالی بزرگ و بین المللی مانند Citi Bank, HSBC Bank, American River Bank,&nbsp;BarClays Bank , Ally Bank و&nbsp;First National Bank به صدها هزار مشتری این بانکها در کشورهای مختلف<b>&nbsp;</b></font><a href="https://t.me/durantash/2945" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>توصیه و پیشنهاد</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;</b>شده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">از ویژگی های برجسته آنتی ویروس های وبروت میتوان به حجم بسیار کم فایل نصب (حدود 5مگابایت) ، سرعت نصب (8 ثانیه)، اسکن اولیه بسیار سریع (1 تا 2 دقیقه) و صرفآ اتصال به اینترنت برای نصب ( بدون آپدیت) و حفاظت از سیستم در حالت آفلاین با استفاده از رفتار شناسی پیشرفته، و نصب آخرین نسخه آنتی ویروس بر روی ویندوزهای XP, Vista و 7 اشاره کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://club.shatel.ir/landing" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>ورود به باشگاه مشتریان شاتل و دریافت کد تخفیف خرید آنتی ویروس&nbsp;</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://durantash.com/shatel/" target="_blank" title="" style=""><font face="Mihan-Iransans" style="" size="4"><b>ورود به لینک اختصاصی دورانتاش ویژه مشترکان شاتل&nbsp;</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><div><br></div><div><br></div><a href="https://durantash.com/shatel/" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جالب است بدانید که نگرانی شدید نمایندگان دیگر شرکتهای آنتی ویروس از جمله کسپرسکی از بابت آشنایی مشتریانشان با شرکت دورانتاش باعث شده تا از سال 1387 تاکنون تا حد امکان تلاش کنند مانع انتشار اخبار و آگهی های شرکت دورانتاش در رسانه های پر بازدید فناوری اطلاعات ایران شوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.disna.ir</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ffffff">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندوز هفت 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان جی دیتا نود32 ایست nod32 eset bullguard avira kaspersky کاسپرسکی کسپراسکای کسپرسکای&nbsp; پی سی سیلین ترندمیکرو&nbsp; کومودو ام سی سافت&nbsp; کندو مجتمع فنی تهران کرج استان البرز دانشگاه علوم پزشکی&nbsp; ویروس کرونا&nbsp;</font></div> text/html 2020-05-02T19:22:38+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir شرکت آویرا فروخته شد. http://duruntash.mihanblog.com/post/6436 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به گزارش دیسنا، شرکت تولیدکننده آلمانی آنتی ویروس ، آویرا شامل شرکتهای (&nbsp;Avira Holding GmbH &amp; Co. KG and ALV GmbH &amp; Co. KG ) </font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به مبلغ 180 میلیون دلار به یک شرکت سرمایه گذاری با نام&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">Investcorp Technology&nbsp;</span><a href="https://www.arabnews.com/node/1657331/corporate-news" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>فروخته شد.</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://assets.prod.cms.avira.com/cache-buster-1586411780/tmp/image-thumbnails/_default_upload_bucket/image-thumb__11167__width980height360/investcorp.webp" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت&nbsp;Investcorp Technology Partners یک شرکت سرمایه گذاری اروپایی است که عمدتآ بر روی شرکتهای فناوری سرمایه گذاری میکند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت خصوصی آویرا حدود 30 سال پیش در سال 1986 میلادی توسط&nbsp;Tjark Auerbach تاسیس شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">میتوان گفت مبلغ 180 میلیون دلار یکی از پایین ترین قیمتهای معاملاتی در صنعت آنتی ویروس باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b style="">برخی خرید و فروش ها در صنعت آنتی ویروس</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">* شرکت Avast با مبلغ 1.3 میلیارد دلار شرکت AVG را خرید.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">* شرکت Carbonite با مبلغ 660 میلیون دلار، شرکت Webroot را خرید.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">* شرکت Cylance با مبلغ 1.4 میلیارد دلار به شرکت BlackBerry فروخته شد.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">* شرکت خصوصی&nbsp;Thoma Bravo هم با مبلغ 3.9 میلیارد دلار در May 2020 شرکت سوفوس Sophos را خرید و از بورس لندن خارج کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">* شرکت WatchGuard نیز شرکت Panda Security را بدون اعلام مبلغ معامله، خرید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">* شرکت Broadcom نیز با مبلغ 10.7 میلیارد دلار بخش محصولات و آنتی ویروس های شرکتی Symantec را خرید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">* شرکت&nbsp;Carbon Black نیز به مبلغ 2.1 میلیارد دلار به شرکت VMware فروخته شد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">* شرکت General Atlantic نیز چند سال پیش تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت کسپرسکی داشت که پس از 1 سال بررسی منصرف شد.&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://disna.ir/post/2072" target="_blank" title="">لینک</a></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.disna.ir</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-05-01T17:02:28+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir چرا آنتی ویروس های وبروت Webroot نصب کنیم؟ http://duruntash.mihanblog.com/post/6435 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>چرا آنتی ویروس های وبروت Webroot نصب کنیم؟</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.durantash.com/webroot/img/webroot-slide-3.jpg" alt=""></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#660000"><b>1- بیش از 20 سال سابق درخشان در حوزه امنیت سایبری&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>وبروت در سال 1997 میلادی تاسیس شده. (&nbsp; 23 سال پیش )</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>وبروت طی 23 سال فعالیت خود چندین شرکت امنیتی را خریداری کرده که از جمله آنها میتوان به Prevx , CyberFlow و&nbsp; BrightCloud اشاره کرد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#660000"><b>2- مشتریان بزرگ، بسیار بزرگ و خفن&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>شرکتهایی مانند Cisco سیسکو، F5 Networks, PaloAlto Networks, F445 Networks, A10 Networks, Zyxel زایکسل, HP, Citrix , RSA, Aruba Networks, Fujitsu,&nbsp;Clavister، Anomali و دهها شرکت دیگر فناوری و امنیتی از مشتریان محصولات و تکنولوژی Webroot هستند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.durantash.com/webroot/img/webroot-slide-5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>وبروت به دلایلی نام برخی از مشتریانش که عمدتآ مشتریان تکنولوژی های BrightCloud و&nbsp; CyberFlow ( نام جدید آن FlowScape است.)&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">این شرکت هستند را اعلام نمیکند.</b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">این 2 تکنولوژی بخشی از سیستم شناسایی بسیار سریع تهدیدات سایبری هستند که از آنها در آنتی ویروس ها و محصولات وبروت نیز استفاده می شود.</b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#660000"><b>3- پیشنهاد شده :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>استفاده از آنتی ویروس های وبروت توسط بانکهای بزرگ و بین المللی مانند HSBC Bank, Citi Bank, American River Bank, Ally Bank, و&nbsp;BarClays Bank در مجموع به میلیون ها مشتری این بانکها پیشنهاد و توصیه شده است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><font color="#660000">4- رضایت بالای مشتریان</font> (&nbsp;</b></font><a href="https://t.me/durantash/2775" target="_blank" title=""></a><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="https://t.me/durantash/2775" target="_blank" title="">لینک</a>&nbsp;</font><a href="https://t.me/durantash/2775" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">تلگرام</font></a></b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><div style="font-size: medium;"><b>&nbsp;نظر سنجی های مختلف حکایت از رضایت بالا از آنتی ویروس های وبروت Webroot دارد.</b></div><div style="font-size: medium;"><b><br></b></div><div style=""><font size="2">&nbsp;( برخی لینکهای زیر با فیلترشکن باز می شود. )</font></div><div style="font-size: medium;"><b><br></b></div><div style="font-size: medium;"><b>* ( 4.6 / 5 )&nbsp;<a href="https://bit.ly/2RlssvU" target="_blank" title="" style="">لینک</a></b></div></font><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div style=""><br></div><div style="">*&nbsp; ( 4.5 / 5 )&nbsp;<a href="https://bit.ly/2ADrGDp" target="_blank" title="" style="">لینک</a></div></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div style=""><br></div><div style="">*&nbsp; ( 4.7 / 5 )&nbsp;<a href="https://bit.ly/2AsTzOi" target="_blank" title="" style="">لینک</a></div></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div style=""><br></div><div style="">*&nbsp; ( 5 / 5 )&nbsp;<a href="https://bit.ly/2KFrGqW" target="_blank" title="" style="">لینک</a></div></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div style=""><br></div><div style="">*&nbsp; ( 4.9 / 5 )&nbsp;<a href="https://bit.ly/2r7K0jB" target="_blank" title="" style="">لینک</a></div></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div style=""><br></div><div style="">*&nbsp;<a href="https://bit.ly/2P6awDe" target="_blank" title="" style="">لینک</a></div></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b>* All Items Webroot Products in Amazon ( 4.5 / 5 )&nbsp;</b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b>*&nbsp;<a href="https://gtnr.it/2P4vOkN" target="_blank" title="">Gartner in peer insights</a>&nbsp;&nbsp;( 4.5 / 5 )</b></div><div style="font-weight: bold;"><br></div></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#660000"><b>5- رضایت کاربران و شرکت های ایرانی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>شرکت شاتل که در حال حاضر به عنوان&nbsp;</b></font><a href="http://www.durantash.com/partner" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>شریک تجاری دورانتاش</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>، آنتی ویروس های وبروت را به مشتریان و مشترکانش پیشنهاد میکند، هم اکنون از بزرگترین شرکتهای اینترنتی ایران و همچنین نماینده سابق شرکت روسی کسپرسکی بوده است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/a9aa868f4c3f405f93e1260c985efd19/ec4bb761ac18441995bfdb9f30b6fe39.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>پیش از شاتل نیز شرکتهای آسیاتک، داتک (رهام داتک)، صفرویک پرداز (شهراد شبکیه) و مبناتلکام ، طی همکاری با دورانتاش، آنتی ویروس های وبروت را چندین ماه به مشترکان سرویس های اینترنتی خود پیشنهاد داده اند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#660000"><b>5- رفتار و عملکرد شرکتهای دیگر</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#660000" size="2"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" color="#660000" size="2"><b style="">&nbsp;( نگرانی شرکتهای رقیب دورانتاش از آشنا شدن مشتریانشان با آنتی ویروس های دورانتاش مخصوصآ وبروت و ترندمیکرو )</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>رقبای شرکت دورانتاش نشان داده اند که به شدت نگران آشنایی مشتریانشان با شرکت دورانتاش و برخی آنتی ویروس های ارائه شده توسط دورانتاش، مانند وبروت هستند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>در حالی که از سال 1387 آنتی ویروس های وبروت توسط شرکت دورانتاش در بازار ایران ارائه میشود، و این شرکت از شرکتهای پیشرو و مطرح آنتی ویروس دنیاست، اکثر رسانه های فناوری ایران، از انتشار اخبار ، گزارشات و حتی&nbsp;</b></font><a href="http://www.disna.ir/post/103" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>آگهی های</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;این شرکت پیشرو امنیتی امتناع کرده اند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>یا رسانه هایی مانند خبرگزاری فارس، دنیای اقتصاد و توسینسو طی 5-6 سال اخیر شاید یک مرتبه از شرکت وبروت اسم بردند و آن زمانی بود که&nbsp;</b></font><a href="http://www.disna.ir/post/5988" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">آپدیت اشتباه</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;ارائه داده بود.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b style="">(همین رسانه ها، تقریبآ همه اخبار آپدیت های اشتباه و عدم رفع آسیب پذیری های کسپرسکی را سانسور کردند.)</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>خبرگزاری فارس با ترجمه نادرست خبر، تلاش کرده بود تا خوانندگان رسانه خود و کاربران ایرانی را فریب دهد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b style="">( حدود شش ماه پیگیری شرکت دورانتاش در نهایت منجر به اصلاح ترجمه خبر خبرگزاری فارس شد. )</b></font></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">و روزنامه دنیای اقتصاد در اقدامی عجیب همان خبر نادرست خبرگزاری فارس را 2 مرتبه منتشر کرد.&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b>( آیا تاکنون&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans;">دیده اید</b><b style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;رسانه یا روزنامه ای یک خبر را دو مرتبه در 2 روز مختلف منتشر کند؟ )</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b style="font-family: Mihan-Iransans;"><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b style="font-family: Mihan-Iransans;">( دیده شدن خبر آپدیت اشتباه وبروت برای آقای شهرام شریف ( دبیر گروه دیجیتال روزنامه دنیای اقتصاد و مدیر سایت آی تی ایران ) چقدر اهمیت داشته است؟ )</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">*&nbsp;دنیای اقتصاد نام استارتاپ مطرح و پیشرو امنیتی Webroot را از متن خبر&nbsp;</font></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>حذف کرد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">(&nbsp;</font><a href="https://t.me/durantash/1720" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">لینک تلگرام&nbsp;</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">)</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">*&nbsp;روزنامه دنیای اقتصاد ، خبر آپدیت اشتباه ضد ویروس وب روت رو&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">2 مرتبه منتشر کرده&nbsp;!!&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">(&nbsp;</font><a href="https://t.me/durantash/1030" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">لینک تلگرام</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;)</font></b></div></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">چرا وب سایت توسینسو ( آی تی پرو سابق ) به مدیریت ( محمد نصیری و حسین احمدی ) حساب کاربری متخصصین مستقل امنیتی را که برندهای مطرح و پیشرو آنتی ویروس را پیشنهاد میدهند مسدود میکنند؟</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">ظاهرآ مدیران این وب سایت به ظاهر معتبر مدعی هستند هر کسی برای فعالیت در شبکه های اجتماعی و فروم ها باید از آنها<u>&nbsp;</u></font></b><a href="https://security.tosinso.com/fa/articles/37009/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-1" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>اجازه بگیرد</b></font></a><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">. مگر اینکه مانند خودشان تبلیغ کننده شرکت شیاد روسی کسپرسکی باشد.<br><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">و یا میتوان به 2 سال بلاک کردن وبلاگ خبری دیسنا توسط آنتی ویروس های ESET اشاره کرد.&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">( 2013 تا 2015 میلادی )</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت ایست بدون هیچ دلیلی برای 2 سال آدرس وبلاگی دیسنا را بلاک کرد تا وقتی مشتریانش ( دارندگان آنتی ویروس های ایست) به وبلاگ دیسنا مراجعه میکنند، صفحه آلوده تشخیص داده شده و مسدود شود، که در نهایت با پیگیری های مختلف و پس از 2 سال، وبلاگ دیسنا از بلاک خارج شد.</font></b></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><b style=""><font size="3">میتوان حدس زد شرکت ایست ESET به دلیل نگرانی از آشنا شدن کاربران ایرانی و مشتریانش با برندهای مطرح و پیشرو امنیتی، اقدام به مسدود کردن وبلاگ دیسنا </font><font size="2">( اولین خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها )</font><font size="3"> کرده است.</font></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><b style=""><font size="3"><br></font></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><b style=""><font size="3">نظرات خود را به صورت کامنت زیر همین پست با ما در میان بگذارید.</font></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><b style=""><div style="font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><a href="http://www.durantash.com/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">روابط عمومی شرکت دورانتاش</a></div><div style="font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><a href="http://www.durantash.com/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);"><br></a></div><div style="font-size: 8pt; text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><a href="http://www.durantash.com/" target="" title="" style="text-decoration-line: none; font-size: 8pt; color: rgb(36, 24, 1);">www.durantash.com</a></div><div style="text-decoration-line: none; color: rgb(36, 24, 1);"><div style="text-align: justify;"><div style="font-size: 8pt;">*************</div><div style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">چرا ما درباره لزوم استفاده از آنتی ویروس صحبت نکردیم؟</font></div><div style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">زیرا همه میدانند که رعایت اصول و موارد امنیتی مانند استفاده از آنتی ویروس اصلی و معتبر و ترجیحآ باکیفیت، برای تامین امنیت خود و حفاظت از سیستم ها و اطلاعاتمان لازم و ضروری است و فقط خلافکاران سایبری و در مواردی افراد ناآگاه و آماتور هستند که تلاش دارند تا شما را به عدم اجرا و رعایت موارد و اصول امنیتی ترغیب کنند.</font></div><div style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"><br></font></div><div style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">در واقع هر شخص و شرکتی اصول امنیتی را به درستی رعایت نکند، خودش متضرر می شود و در موارد زیادی خسارتهای وارد شده به دلیل عدم رعایت اصول و استانداردهای امنیت سایبری، قابل جبران نیست.</font></div><div style="font-size: medium;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"><br></font></div><div style=""><div style=""><font color="#ffffff" style="" size="1">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندبه گزارشبب وز 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان</font></div></div></div></div></b></font></div></div><div style="text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></b></div> text/html 2020-05-01T07:17:40+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir پاسخ برخی سوالات درباره آنتی ویروس های وبروت Webroot http://duruntash.mihanblog.com/post/6434 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">در این یادداشت قصد داریم به برخی سوالات درباره شرکت و آنتی ویروس های وبروت Webroot پاسخ دهیم.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اگر سوالی دارید به صورت کامنت زیر همین یادداشت بزارید تا به همین یاداشت اضافه شده و به آن پاسخ بدیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><img style="-webkit-user-select: none;margin: auto;" src="https://www-cdn.webroot.com/4515/6822/0562/box-group-generic_2.png"></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(102, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">سوال و جواب&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>1- حفاظت آنتی ویروس های وبروت در حالت آفلاین ( قطع از اینترنت ) چگونه است؟</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پاسخ:&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;آنتی ویروس های وبروت در حالت قطع از اینترنت (آفلاین) ، با استفاده از تکنولوژی هایی مانند رفتار شناسی و هوش مصنوعی پیشرفته به میزان 98 تا 99% از سیستم حفاظت میکنند.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نکته ای که میتوان به آن اشاره کرد : امروزه نرم افزارهای آنتی ویروس همه شرکتها برای رجیستر،&nbsp; آپدیت و حفاظت حداکثری نیاز به اتصال به اینترنت دارند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آنتی ویروس های وبروت در حالت قطع از اینترنت، از سیستم حفاظت میکنند ولی پیغام و هشداری بابت شناسایی ویروس نمایش نمیدهند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>2- آنتی ویروس آمریکایی یا کانادایی و کاربران ایرانی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پاسخ :&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">در ابتدا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که چندی قبل شرکت Carbonite به عنوان صاحب شرکت وبروت Webroot، به تملک شرکت کانادایی OpenText در آمد.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">برخی اشخاص و شرکتها در حالی طی این 13 سال ( از آغاز عرضه آنتی ویروس های وبروت در ایران ) تلاش کردند تا با اظهار این جمله که " آنتی ویروس های آمریکایی در ایران قابل استفاده نیستند." به شرکت وبروت حمله کنند، که در حال حاضر، نام ایران و شرکتهای ایرانی تقریبآ در وب سایت هیچ شرکت آنتی ویروسی دیده نمی شود و حتی برخی مانند پانداسکیوریتی، اوست و ای وی جی که شرکتهایی غیر آمریکایی هستند، آپدیت خود را برای کاربران ایرانی قطع کرده اند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همچنین شرکت روسی کسپرسکی نه تنها نام ایران و شرکت های ایرانی را از وب سایتش حذف کرده که حداقل 2 مرتبه از نمایندگان و مشتریانش مخصوصآ در ایران در همان روزهایی که اسم ایران و شرکتهای ایرانی در وب سایتش وجود داشت، کلاهبرداری کرده.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">دلایلی مانند کیفیت نامناسب آنتی ویروس های کسپرسکی و کلاهبرداری های این شرکت روسی و فروش بسیار پایین باعث شده تا بخشی از نمایندگانش مانند دورانتاش، آواژنگ، های وب، مخابرات تهران، رایتل و شاتل، با این شرکت روسی قطع ارتباط کنند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">لایسنس های آنتی ویروس های بیت دیفندر و ایست "نود32" نیز وضعیت نامشخصی در بازار ایران دارند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>3- ویژگی هایی مانند ضد باج افزار و حفاظت از وبکم</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پاسخ :&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">همه آنتی ویروس ها ویژگی های مشابهی دارند. ولی بعضی شرکتها بر روی برخی ویژگی های فعالیت تبلیغاتی بیشتری انجام میدهند.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همه آنتی ویروس ها قابلیت شناسایی ویروس ها، تروجان ها، روت کیت ها، بکدورها، کیلاگرها، جاسوس افزارها، باج افزارها، حملات به وبکم ( دوربین کامپیوتر)، وب سایتهای آلوده و دیگر تهدیدات سایبری را دارند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نکته مهمی که باید به آن توجه شود، تفاوت آنتی ویروس ها به لحاظ اعتبار کمپانی، برند و کیفیت محصولات است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نمونه: سایپا و تویوتا هر 2 تولیدکننده ماشین های سواری هستند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ماشین های هر 2 شرکت شامل شاسی، موتور، دیفرانسیل، 4 عدد چرخ، کیسه هوا، کمربند ایمنی و ...هستند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ولی ماشین های تویوتا کجا و ماشین های سایپا کجا!!!</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تفاوت آنتی ویروس ها هم دقیقآ همین است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آنتی ویروس ها در ظاهر ویژگی های یکسانی دارند ولی به لحاظ کیفیت و پشتیبانی و عملکرد و طراحی محصول تفاوت های آنها چشمگیر است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هر چه کاربر آنتی ویروس باکیفیت تر و بهتری خریداری کند، سطح ایمنی و حفاظتی بهتر و مناسب تری خواهد داشت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>4- آنتی ویروس های وبروت و تست های مقایسه ای&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حتمآ میدانید که شرکت وبروت از برخی وب سایتهای تست آنتی ویروس، خارج شده که میتوان به AV-TEST, AV-Comparatives و&nbsp; VB100 اشاره کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چرا؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مهمترین دلایل وبروت برای خروج از بسیاری از تست های مقایسه ای : اول عدم همخوانی آنها با دنیای واقعی تهدیدات سایبری و دوم عدم همخوانی با تکنولوژی های پیشرفته حفاظتی وبروت، اعلام شده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">برای نمونه وبروت معتقد است که پاک بودن کامپیوتر قبل از نصب آنتی ویروس از اهمیت زیادی برخوردار است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">از طرفی برای کپی بدافزار نباید ضد ویروس غیر فعال شود. زیرا غیر فعال بودن ضد ویروس یعنی فراهم شدن زمینه آلودگی سیستم.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مورد بعدی سیستم متفاوت شناسایی تهدیدات سایبری آنتی ویروس های Webroot است که در نوع خود بی نظیر است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>5- حجم آنتی ویروس های وبروت چقدر است؟</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حجم فایل های نصب آنتی ویروس های وبروت برای ویندوز حدود 5 مگابایت، اپل مکینتاش حدود 7 مگابایت و موبایل حدود 8 مگابایت می باشد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>6- آنتی ویروس های وبروت چقدر از منابع سیستم را استفاده میکنند؟</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آنتی ویروس های وبروت در حالت عادی بین 3 تا 10 مگابایت از حافظه "رم" و در حالت اسکن بین 15 تا 40 مگابایت از حافظه رم را استفاده میکنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همچنین برای نصب آنتی ویروس های وبروت به حدود 20 مگابایت فضای خالی نیاز دارید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>7- نصب و آپدیت آنتی ویروس های وبروت چگونه است؟</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">نصب آنتی ویروس های وبروت با 2 کلیک و در 8 ثانیه می باشد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اسکن همزمان با نصب نیز حدود 1 تا 2 دقیقه زمان می برد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آپدیت آنتی ویروس های وبروت به صورت اتوماتیک و خودکار است و کافیست به اینترنت متصل باشید.&nbsp; شاید در هر روز بین 5 تا 10 مگابایت از حجم اینترنت را استفاده کند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چیزی به اسم آپدیت اولیه در آنتی ویروس های وبروت وجود ندارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#660000">اگر سوالی دارید به صورت کامنت زیر همین یادداشت بزارید تا به همین یاداشت اضافه شده و به آن پاسخ بدیم.</font></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">توجه:</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">( به ادعاها و صحبتهای بی پایه و اساس برخی اشخاص و شرکتها درباره آنتی ویروس های وبروت توجه نکنید. )</span></div></div><div style="text-align: justify;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">( از سال 1387 که آنتی ویروس های وبروت توسط شرکت دورانتاش در بازار خاورمیانه و ایران ارائه میشود، دیگر شرکتهای آنتی ویروس به شدت احساس خطر کرده و به دلیل نگرانی از آشنایی مشتریانشان با برند وبروت، اقدام به شایعه پراکنی و ارائه اطلاعات نادرست و اشتباه درباره این شرکت پیشرو و مطرح آنتی ویروس نمودند. )</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><a href="http://www.durantash.com" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><div>روابط عمومی شرکت دورانتاش</div><div></div></b></font></a><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">www.durantash.com</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">www.NOvirus.ir</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div></div> text/html 2020-04-30T17:35:56+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir رفع آسیب پذیری CVE-2020-8099 آنتی ویروس رایگان بیت دیفندر http://duruntash.mihanblog.com/post/6433 <img src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/KjvRDPgVcqM8hTzXjik85a-320-80.jpg" alt="Bitdefender Antivirus Free Edition" class=" block-image-ads hero-image" data-original-mos="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/KjvRDPgVcqM8hTzXjik85a.jpg" data-pin-media="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/KjvRDPgVcqM8hTzXjik85a.jpg"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به گزارش دیسنا، شرکت بیت دیفندر Bitdefender آسیب پذیری ( نقص امنیتی ) با شماره&nbsp;CVE-2020-8099 در آنتی ویروس رایگان خود را رفع کرد.&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-8099" target="_blank" title="" style="">منبع</a>&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آسیب پذیری شناسایی شده با درجه 7.1 در دسته آسیب پذیری های بحرانی و خطرناک جای گرفته بود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیت دیفندر در تاریخ 29 آپریل 2020&nbsp;</font><a href="https://www.bitdefender.com/support/security-advisories/link-resolution-privilege-escalation-vulnerability-in-bitdefender-antivirus-free-va-8387/" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">اعلام کرد</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;که آپدیت رفع آسیب پذیری را ارائه کرده.</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">اخبار مرتبط :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><a href="http://www.disna.ir/post/6367" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div>نقص امنیتی خطرناک در نسخه 2020 آنتی ویروس رایگان بیت دیفندر</div><div></div></font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.disna.ir/post/6408" target="" title="" style=""><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"><b>رایتل هم فروش آنتی ویروس های Bitdefender و Kaspersky را متوقف کرد.</b></font></a></div></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://www.disna.ir/post/6397" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div>خسته نباشید به کسپرسکی! رفع آسیب پذیری ها پس از 1 سال !!!</div><div></div></font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>www.disna.ir</b></font></div><div><br></div><div><font color="#ffffff">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندبه گزارشبب وز 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان</font></div> text/html 2020-04-30T01:04:08+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir راهنمای خرید آنتی ویروس های دورانتاش ویژه مشترکان شرکت اینترنتی شاتل http://duruntash.mihanblog.com/post/6432 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">راهنمای خرید آنتی ویروس های دورانتاش ویژه مشترکان شرکت اینترنتی شاتل</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img class="js-img-modal" data-src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/a9aa868f4c3f405f93e1260c985efd19/ec4bb761ac18441995bfdb9f30b6fe39.jpeg" title="آغاز همکاری شاتل و دورانتاش " alt="آغاز همکاری شاتل و دورانتاش " data-id="7bad18d4-a9f6-4c91-be5c-d93532f72791" src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/a9aa868f4c3f405f93e1260c985efd19/ec4bb761ac18441995bfdb9f30b6fe39.jpeg" style="box-sizing: inherit; border: 0px; max-width: 100%; height: 355.984px; display: inline-block; vertical-align: middle; cursor: zoom-in; width: 632px; line-height: normal; color: rgb(217, 217, 217); background: currentcolor;"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همانطور که میدانید چند روز قبل همکاری مشترک شرکت های شاتل و دورانتاش آغاز شد و مشترکان شرکت اینترنتی شاتل در همه نقاط ایران، این امکان را دارند تا محصولات آنتی ویروس معتبر و باکیفیت دورانتاش را با تخفیف مناسب خریداری و استفاده کنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در این یادداشت به شکل خلاصه فرایند استفاده از تخفیف های دورانتاش برای مشترکان شاتل را توضیح میدهیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">1- ورود به باشگاه مشتریان شاتل به نشانی<b>&nbsp;</b></font><a href="http://club.shatel.ir" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>club.shatel.ir</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">2- کلیک بر روی گزینه ( پیشنهادات شاتل ) در باشگاه مشتریان شاتل</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">3- کلیک بر روی گزینه ( آنتی ویروس ها و محصولات امنیتی وبروت از دورانتاش )</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">4- دریافت کد تخفیف&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">5- ورود به لینک اختصاصی خرید آنتی ویروس که برای مشترکان شاتل ایجاد شده به نشانی&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://www.durantash.com/shatel" target="_blank" title="">www.durantash.com/shatel</a>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">میتوانید از لینک کمکی<b>&nbsp;</b></font><a href="http://www.ddn.ir/shatel" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ddn.ir/shatel</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;هم استفاده کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">6- مطالعه ویژگی های محصولات آنتی ویروس و ورود به لینک مشاهده محصولات</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">7- انتخاب آنتی ویروس مورد نظر و ورود اطلاعات و&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">پرداخت هزینه محصول&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">9- پس از پرداخت، لایسنس و لینک دانلود آنتی ویروس به صورت ایمیل و یا پیامک برای شما ارسال می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در صورت داشتن هر سوالی درباره ویژگی های محصولات و یا مشکلات مربوط به آنتی ویروس و خرید و همچنین پشتیبانی با شرکت دورانتاش تماس بگیرید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">توجه 1 :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">تعداد کدهای تخفیف بسیار محدود است و به همین دلیل به مرور زمان از میزان تخفیف ها کاسته و قیمت ها افزایش می یابد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">توجه 2:&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت دورانتاش جهت حمایت از کاربران غیر شاتلی، بر روی وب سایت اصلی خود نیز طرح تخفیفی قرار داده که البته میزان تخفیف ها کمتر از طرح مشترکان شاتل است.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.durantash.com" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><div>روابط عمومی شرکت دورانتاش</div><div><br></div><div>www.durantash.com</div></b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ffffff">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندبه گزارشبب وز 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-04-29T20:47:33+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir اهمیت همکاری شاتل و دورانتاش برای بازار آنتی ویروس ایران http://duruntash.mihanblog.com/post/6431 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">همکاری شرکت های شاتل و دورانتاش چرا اهمیت دارد؟</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به طور خلاص میتوان موارد زیر را به عنوان کلیدی ترین نکات همکاری 2 شرکت شاتل و دورانتاش بیان کرد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- شرکت شاتل بزرگترین شرکت خصوصی تامین کننده سرویس های اینترنت پر سرعت ثابت ADSL در ایران است. ( ADSL2+ و&nbsp; VDSL )</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- سابقه عرضه آنتی ویروس های کسپرسکی توسط شاتل به مدت 6 سال</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">در واقع شرکت دورانتاش موفق به عقد قرارداد با یکی از بزرگترین نمایندگان سابق شرکت کسپرسکی در ایران شده است.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">شاتل بعد از 6 سال در خرداد 1398 به همکاری با کسپرسکی پایان داد.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">- آشنایی طیف بیشتری از کاربران خانگی و شرکتها و خریداران آنتی ویروس با شرکت دورانتاش و محصولاتش</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">از سال 1387 که شرکت دورانتاش اقدام به عرضه آنتی ویروس های شرکتهای دیگری در کنار کسپرسکی شد، شرکت کسپرسکی و بیشتر نمایندگانش به شدت تلاش کردند مانع مطرح شدن شرکت دورانتاش در بازار آنتی ویروس شوند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حملات علیه دورانتاش، بعد از قطع ارتباط دورانتاش با شرکت کسپرسکی در سال 1388 تشدید شد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در واقع شرکتهایی مانند کسپرسکی، بیت دیفندر و ایست (نود32) سهم بیشتر فروش در بازار ایران را مدیون لابی با رسانه هایی هستند که از انتشار اخبار و آگهی های شرکت دورانتاش و آنتی ویروس هایش امتناع میکنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">این شرکتها به خوبی میدانند که در صورت آشنایی کاربران ایرانی و مخصوصآ مشتریانشان با شرکت دورانتاش و برندهای مطرح و پیشرو آنتی ویروس، بخش قابل ملاحظه ای از مشتریان خود را از دست خواهند داد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همکاری شاتل با شرکت دورانتاش بعد از همکاری هایی که دورانتاش با شرکتهای آسیاتک، صفرویک پرداز و مبناتلکام داشت، ضربه جدی به رقبای شرکت دورانتاش در بازار آنتی ویروس ایران است،زیرا باعث می شود طیف وسیعی از کاربران ایرانی با شرکت دورانتاش و غولهای امنیت سایبری وبروت و ترندمیکرو (پی سی سیلین) آشنا شوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">www.disna.ir</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ffffff">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندبه گزارشبب وز 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان</font></div> text/html 2020-04-29T09:04:28+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir نکات مهمی درباره آسیب پذیری آنتی ویروس ها http://duruntash.mihanblog.com/post/6430 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">چند نکته کلیدی و مهم درباره آسیب پذیری آنتی ویروس ها&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/av-logos.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>همیشه اخباری منتشر میشود که یک یا چند نقص امنیتی ( آسیب پذیری ) در آنتی ویروس های یک یا چند شرکت شناسایی شده است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>در این یادداشت قصد داریم به چند نکته کلیدی درباره آسیب پذیری هایی که در آنتی ویروس ها شناسایی می شود، اشاره کنیم.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>اولین نکته باید بدانیم این است که امکان وجود&nbsp; آسیب پذیری در هر نرم افزار و سخت افزاری و به طور کلی در هر محصولی وجود دارد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>نکته دوم و مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که ببینیم شرکت سازنده آن محصول ( در اینجا آنتی ویروس ) با چه مسئولیت پذیری و سرعت عملی اقدام به تعامل با یابنده آسیب پذیری و رفع آسیب پذیری میکند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>برخی شرکتها حس مسئولیت پذیری و پشتیبانی خوبی دارند و در صورتی که آسیب پذیری در محصولاتشان شناسایی و به آنها گزارش شود، به سرعت در صدد رفع آسیب پذیری بر می آیند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>در مقابل شرکتهایی هم هستند که نه تنها با یابنده آسیب پذیری تعامل درستی ندارند، بلکه نسبت به رفع آسیب پذیری محصولاتشان که در واقع امنیت کاربرانشان است، هیچ مسئولیت پذیری در آنها دیده نمی شود.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>برای نمونه در حوزه آنتی ویروس ها، شرکتهایی مانند ترندمیکرو، سیمنتک، مکافی، سوفوس، وبروت و بسیاری دیگر، به سرعت در صدد رفع آسیب پذیری محصولاتشان بر می آیند و تعامل خوبی با کارشناسان و محققین امنیتی دارند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>در این بین برخی شرکتها مانند ترندمیکرو (پی سی سیلین)، تلاش میکنند تا با برگزاری رویدادهای امنیتی باگ بانتی </b>(&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">Bug&nbsp;Bounty )</font><span style="color: rgb(77, 81, 86); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">، بسیاری از آسیب پذیری ها را پیش از کشف و شناسایی توسط هکرهای کلاه سیاه و خلافکاران سایبری، شناسایی و آنها را رفع کنند.</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>موسسه امنیتی Trend Micro ZDI ( متعلق به ترندمیکرو ) از جمله موسسات فعال و شناخته شده در حوزه شناسایی و ثبت آسیب پذیری ها و نقص های امنیتی می باشد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>نقص امنیتی بسیاری از محصولات نرم افزاری شرکتهایی مانند سیسکو، میکروسافت و ادوبی در Trend Micro ZDI شناسایی و ثبت و به این شرکتها اعلام می شود.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>شرکت های بی مسئولیت و ضعیف به لحاظ عملکرد پاسخگویی و پشتیبانی:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>در عوض شرکتهایی هم مانند کسپرسکی هستند که بی تفاوتیشان در برابر گزارش آسیب پذیری محصولاتشان و در بسیاری از موارد عدم رفع آسیب پذیری در زمان مناسب " 90 روز " باعث میشود تا صدای شخص کاشف آسیب پذیری بلند شده و نه تنها اقدام به انتشار عمومی جزئیات آسیب پذیری میکند، بلکه در مواردی اعلام کنند که دیگر حاضر به گزارش آسیب پذیری ها به شرکت تولیدکننده محصول نیست.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>گراهام کلولی، تاویس اورماندی و ولادیمیر پالانت از جمله محققین امنیتی هستند که تاکنون به کسپرسکی بابت بی تفاوتی و عدم به موقع رفع آسیب پذیری ها هشدار دادند و اعلام کردند دیگر نقص های امنیتی و مشکلات آنتی ویروس های کسپرسکی را به این شرکت روسی اعلام نخواهند کرد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>برای نمونه :&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.disna.ir/post/6397" target="" title=""><b><div style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="">خسته نباشید به کسپرسکی! رفع آسیب پذیری ها پس از 1 سال !!!</font></div><div style=""></div></b></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://www.disna.ir/post/3207" target="_blank" title=""><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>شناسایی دوباره نقص امنیتی در آنتی ویروسهای کسپرسکی</b></font></div><div></div></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13980604398856094/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%93%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DA%A9%DB%8C/" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>شناسایی نقص امنیتی خطرناک جدیدی در آنتی ویروس‌های کسپرسکی</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><div><a href="http://www.disna.ir/post/6369" target="_blank" title="">تلاش برای سرپوش گذاشتن روی نقص امنیتی کسپرسکی</a></div><div><br></div><div>نکته آخر:</div><div>بحث کیفیت آنتی ویروس، اعتبار و سازنده کمپانی سازنده ، طیف محصولات، شرکای استراتژیک و میزان رضایت مشتریان از دیگر مواردی است که جداگانه قابل بحث و بررسی هستند و عمومآ هم شرکتهایی که به لحاظ اعتبار و کیفیت محصولات وضعیت بهتری دارند، در بحث پشتیبانی و سرعت عمل در رفع آسیب پذیری های امنیتی نیز عملکرد بهتری دارند.</div><div><br></div><div><br></div><div>دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها</div><div>www.disna.ir</div><div><br></div><div><br></div></b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-04-28T13:51:35+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir شرکت Webroot آسیب پذیری Symlink را در سال 2018 رفع کرده است. http://duruntash.mihanblog.com/post/6429 <h2><a href="https://news.akhbarrasmi.com/news/13990116472346094/آغاز-همکاری-شاتل-و-دورانتاش/" target="" title=""><h2></h2></a></h2><font face="Mihan-Iransans" size="3"><div style="text-align: justify;">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، اخیرآ&nbsp;<b><a href="https://t.me/durantash/3225" target="_blank" title="">خبری</a>&nbsp;</b>به نقل از شرکت امنیتی&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">RACK911 Labs&nbsp; درباره شناسایی&nbsp;</span>آسیب پذیری با نام Symlink در 28 آنتی ویروس منتشر شده است.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">کارشناسان شرکت امنیتی&nbsp;RACK911 Labs معتقد هستند که تقریبآ همه آنتی ویروس ها دچار این نقص امنیتی بودند و شاید هنوز برخی نیز آن را رفع نکرده باشند و آسیب پذیر باشند.</div></font><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.durantash.com/webroot/img/webroot-slide-3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت وبروت Webroot که سازنده سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس های دنیاست و میلیون ها مصرف کننده در کشورهای مختلف دارد، اعلام کرد که آسیب پذیری&nbsp;Symlink&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">را در سال 2018 و با ارائه آپدیت شماره&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51);">9.0.24.28 رفع کرده است.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">در زمان نگارش این یادداشت، نسخه آنتی ویروس های ویندوزی وبروت&nbsp;</span><a href="https://answers.webroot.com/Webroot/ukp.aspx?pid=12&amp;app=vw&amp;vw=1&amp;login=1&amp;json=1&amp;solutionid=1098" target="_blank" title="">شماره 9.0.28.39</a><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;و آنتی ویروس اپل مکینتاشی وب روت به&nbsp;</span><a href="https://answers.webroot.com/Webroot/ukp.aspx?pid=12&amp;app=vw&amp;vw=1&amp;login=1&amp;json=1&amp;solutionid=2022" target="_blank" title="">شماره 9.1.2.69</a><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;می باشد.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><div><a href="http://www.durantash.com/" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>روابط عمومی شرکت دورانتاش</b></font></a></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51);">www.durantash.com</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://disna.ir/post/category/8" target="" title=""><b>اخبار آنتی ویروس های وبروت در دیسنا</b></a></font></div><div><br></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51);">اخبار مرتبط :</span></div><div style="text-align: justify;"><a href="http://disna.ir/post/6428" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>شاتل با همکاری دورانتاش، ارائه آنتی ویروس را دوباره آغاز کرد.</b></font></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><a href="http://www.disna.ir/post/6397" target="_blank" title=""><b>خسته نباشید به کسپرسکی! رفع آسیب پذیری ها پس از 1 سال !!!</b></a></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">***********</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ffffff">کسپرسکی بیت دیفندر وبروت کاسپرسکی ضدویروس آنتی ویروس لایسس سیسکو شاتل آسیاتک پایشگامان صبانت های وب داتک فن آوا بانک مرکزی امنیت باج افزار باجگیر تروجان بکدور کیلاگر ویندوز کامپیوتر اپل مکینتاش کاسپرسکی کسپراسکای بیت دفندر ویندوز دیفندر آویرا ایست نود32 بولگاردببب ام سی سافت دکتر وب پانداسکیوریتی ترندمیکرو مکافی سوفوس ویروس یابی ویروس اسکن بهترین آنتی ویروس آنتی ویروس برای ویندبه گزارشبب وز 7 آنتی ویروس برای ویندوز 10 آنتی ویروس برای اپل آنتی ویروس آنلاین آنتی تروجان خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس معتبر خرید آنتیdddویروس کسپرسکی خرید آنتی ویروس نود خرید آنتی وبروت خرید آنتی ویروس ترندمیکرو نورتون سیمنتک سایمنتک&nbsp; دوران آتنا صفرویک اینترنت پرسرعت ایرانسل رایتل بسته اینترنت شارژ اینترنت&nbsp; دانلود آنتی ویروس دانلود آنتی ویروس رایگان</font></div> text/html 2020-04-27T21:24:46+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir شاتل با همکاری دورانتاش، ارائه آنتی ویروس را دوباره آغاز کرد. http://duruntash.mihanblog.com/post/6428 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت <b>شاتل</b> پس از حدود 8 ماه توقف فروش آنتی ویروس، اینبار با همکاری&nbsp;<a href="https://durantash.com/" target="_blank" title=""><b>شرکت دورانتاش</b></a>، اقدام به عرضه آنتی ویروس های وبروت Webroot کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://durantash.com/partner/img/shatel-durantash1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">شاتل، اواسط سال 91 عرضه آنتی ویروس های کسپرسکی را آغاز کرد،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">تا اینکه در خرداد سال 1398، فروش آنتی ویروس را&nbsp;</span><a href="http://www.disna.ir/post/6339" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans">متوقف</font></a><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;و به همکاری خود با کسپرسکی پایان داد.</span></font></div> text/html 2020-04-27T09:11:50+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir آغاز همکاری شاتل و دورانتاش http://duruntash.mihanblog.com/post/6427 <p class="article-rotitr" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility;"><font face="Mihan-Iransans" style="background-color: rgb(255, 255, 0);" size="3" color="#660000">آنتی ویروس‌های قدرتمند Webroot با پشتیبانی دورانتاش ویژه مشترکان شاتل</font></p><p class="article-rotitr" itemprop="alternativeHeadline" style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(102, 102, 102);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"><br></font></p><div><p class="article-summary" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">با توافق بین شرکت‌های دورانتاش و شاتل، مشترکان شرکت اینترنتی شاتل، تعداد محدودی از آنتی ویروس‌های قدرتمند وبروت (Webroot) با پشتیبانی دورانتاش را با تخفیف‌های ویژه تهیه و از اطلاعات خود در برابر تهدیدات پیچیده سایبری مانند جاسوس افزارها، باج افزارها وانواع مختلف ویروس‌ها حفاظت کنند.</font></p><figure itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.25rem;"><div class="image bordered" style="text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px auto; padding: 0.1875rem; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 0.0625rem 0.0625rem 0px; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(217, 217, 217); border-right-color: rgb(217, 217, 217); border-bottom-color: initial; border-left-color: rgb(217, 217, 217); border-image: initial;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img class="js-img-modal" data-src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/a9aa868f4c3f405f93e1260c985efd19/ec4bb761ac18441995bfdb9f30b6fe39.jpeg" title="آغاز همکاری شاتل و دورانتاش " alt="آغاز همکاری شاتل و دورانتاش " data-id="7bad18d4-a9f6-4c91-be5c-d93532f72791" src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/a9aa868f4c3f405f93e1260c985efd19/ec4bb761ac18441995bfdb9f30b6fe39.jpeg" style="box-sizing: inherit; border: 0px; max-width: 100%; height: 355.984px; display: inline-block; vertical-align: middle; cursor: zoom-in; width: 632px; line-height: normal; color: rgb(217, 217, 217); background: currentcolor;"></font></div><figcaption itemprop="caption description" style="text-align: justify; box-sizing: inherit; border-width: 0px 0.0625rem 0.0625rem; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-right-color: rgb(217, 217, 217); border-bottom-color: rgb(217, 217, 217); border-left-color: rgb(217, 217, 217); border-image: initial; border-top-style: initial; border-top-color: initial; color: rgb(153, 153, 153); padding: 0.625rem 0.3125rem;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وبروت با پشتیبانی دورانتاش، امنیت کامپیوترهای مشترکان شاتل را تامین میکند.</font></figcaption></figure><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، مشترکان شاتل، میتوانند&nbsp;آنتی ویروس های قدرتمند وبروت ( Webroot ) را با&nbsp;پشتیبانی دورانتاش برای مدت محدودی با تخفیف،&nbsp;تهیه و استفاده کنند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شاتلی ها کافیست با مراجعه به&nbsp;باشگاه مشتریان شاتل به نشانی club.shatel.ir ، نسبت به دریافت کد تخفیف اقدام کرده و سپس با مراجعه به لینک اختصاصی شرکت دورانتاش که برای مشترکان شاتل به نشانی&nbsp;<a data-suppress-utms="utm_campaign utm_source utm_content utm_term utm_medium" href="http://www.durantash.com/shatel" rel="nofollow" target="_blank" style="box-sizing: inherit; background-color: transparent; color: rgb(215, 25, 32); line-height: inherit; cursor: pointer;">www.durantash.com/shatel</a>&nbsp;در نظر گرفته شده، آنتی ویروس مورد نظر خود را با تخفیف خریداری کنند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آنتی ویروس های وبروت قابلیت حفاظت از سیستم های کامپیوتری در برابر انوع مختلف تهدیدات سایبری مانند ویروس ها، بدافزارها، جاسوس افزارها و باج افزارها ( باجگیرهای اینترنتی ) را دارند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: inherit; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">درباره شرکت شاتل</font></strong></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل که اولین شرکت ارائه دهنده سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL در ایران است، بزرگ‌ترین مجموعه‌ی فعال در حوزه‌ی ارایه‌ی خدمات دسترسی به اینترنت و راهکارهای ارتباطی اینترنتی در کشور است و&nbsp;خرداد ماه 1398 بعد از حدود 6 سال، به فروش آنتی ویروس های خانگی کسپرسکی پایان داد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">گروه شرکت‌های شاتل بزرگ‌ترین سهم از مشتریان بازار اینترنت و خدمات تکمیلی آن در کشور را به‌ ویژه در حوزه‌ی ارایه‌ی خدمات&nbsp;اینترنت پرسرعت +ADSL2 ( ADSL و VDSL ) به خویش اختصاص داده است.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: inherit; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">درباره شرکت دورانتاش</font></strong></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت پرورش داده دورانتاش که در سال 1385 تاسیس شده، از شرکتهای با سابقه، پیشرو و معتبر توزیع کننده نرم افزارهای آنتی ویروس خانگی، شبکه و دیتاسنتر ( مراکز داده ) در ایران است و سابقه عرضه و توزیع برندهای مختلف آنتی ویروس از جمله کسپرسکی، ایست (نود32)، وبروت، ترندمیکرو، سیمانتک، اِی وی جی، اِوست،بولگارد، اف-سکیور و جی دیتا را در کارنامه خود دارد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دورانتاش پیش از این با شرکتهای فعال در حوزه اینترنت مانند انتقال داده های آسیاتک، رهام داتک ( داتک )، صفرویک پرداز ( شهرادشبکیه سابق ) و مبناتلکام، سابقه همکاری داشته و امروز هزاران&nbsp;کاربر خانگی و شرکتی در ایران از آنتی ویروس های ارائه شده توسط این شرکت برای حفاظت از کامپیوترهای شخصی، شبکه ای، سرورها و اطلاعات و&nbsp;داده های&nbsp;خود استفاده میکنند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: inherit; line-height: inherit;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">درباره وبروت ( About Webroot )</font></strong></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وبروت که در سال 1997 میلادی ( 23 سال پیش ) تاسیس شده، سازنده سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس‌‌های دنیاست که با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های امنیت ابری ( Cloud Security )، یادگیری ماشینی ( ML )، هوش مصنوعی ( AI ) و رفتار شناسی پیشرفته، توانسته در کنار استفاده حداقلی از منابع سیستم، حفاظت حداکثری را برای مشتریانش به ارمغان اورد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وبروت&nbsp;تا مدت‌ها به عنوان قدرتمندترین ضد جاسوس افزار دنیا شناخته میشد و پس از خرید شرکت امنیتی Prevx در سال 2011، محصولی منحصر بفرد با نام تجاری Secure Anywhere را که سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا بود را تولید و روانه بازارهای جهانی کرد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">شرکت‌های BrightCloud و&nbsp; CyberFlow از دیگر شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال در حوزه امنیت سایبری بودند که به تملک شرکت Webroot در آمدند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">از جمله توصیه کنندگان آنتی ویروس‌های وبروت ( Webroot ) می‌توان به موسسات مالی و بانکی بین المللی مانند Citi Bank, HSBC Bank, American River Bank,&nbsp;Danske Bank,&nbsp;BarClays Bank و&nbsp;First National Bank اشاره کرد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همچنین از تکنولوژی‌های&nbsp;وبروت می‌توان به Webroot BrightCloud اشاره کرد که علاوه بر استفاده در محصولات و آنتی ویروس های وبروت، توسط صدها کمپانی از جمله&nbsp;شرکت‌های بزرگ حوزه امنیت و فناوری اطلاعات&nbsp;مانند Cisco ( سیسکو )، F5 Networks ، PaloAlto Networks، A10 Networks ، Fujitsu, RSA&nbsp;، F445&nbsp;Networks ، Threat Matrix ، HP، Zyxel زایکسل و Aruba Networks استفاده می شود.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آنتی ویروس‌های وب روت هر چند در وب سایتهای تست و مقایسه آنتی ویروس حضور فعالی ندارند، ولی علاوه بر دریافت جوایز متنوع از جمله دریافت 21 جایزه برتر پی سی مگزین (PC MAG) ، از نظر رضایت مشتریان، از جمله آنتی ویروسی‌هایی هستند&nbsp;که همواره سطح رضایتمندی بالایی را از مشتریان خود&nbsp;کسب کرده‌اند و این نشان دهنده &nbsp;کیفیت بالای آنتی ویروس‌های وبروت است.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">از شرکت‌های آنتی ویروسی که محصولاتشان در بازار ایران عرضه می شود میتوان به وبروت، سایمنتک، ترندمیکرو ( پی سی سیلین )، *کسپرسکی، بولگارد، جی دیتا، بیت دیفندر، آویرا و&nbsp;پاندا سکیوریتی، کوییک هیل و&nbsp;ام سی سافت اشاره کرد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">*کسپرسکی با نام‌هایی مانند کسپرسکی، کاسپرسکی، کسپراسکای، کسپراسکی و کاسپراسکای نیز شناخته می‌شود.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">اطمینان داریم یکبار استفاده از آنتی ویروس های قدرتمند و شگفت انگیز وبروت با گارانتی و پشتیبانی اصلی دورانتاش، شما را برای همیشه مشتری این برند مطرح و پیشرو بازار آنتی ویروس دنیا&nbsp;خواهد کرد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"><br></font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3">روابط عمومی شرکت دورانتاش</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;">www.durantash.com</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><br></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; padding: 0px; line-height: 1.9; text-rendering: optimizelegibility; text-align: justify;"><br></p></div> text/html 2020-04-21T05:18:18+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir آنتی ویروس آنلاین چیست؟ http://duruntash.mihanblog.com/post/6426 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت دورانتاش، بسیاری از کاربران درباره آنتی ویروس های آنلاین میپرسند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی آنتی ویروس آنلاین چیست؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به طور خلاصه باید گفت که نرم افزار و محصولی با عنوان آنتی ویروس آنلاین وجود ندارد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بسیاری از کاربران ، ابزارهای اسکن و ویروس یابی مانند ATTK و&nbsp; Housecall را با عنوان آنتی ویروس آنلاین می شناسند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شرکتهای زیادی از جمله سیمنتک، ترندمیکرو، کسپرسکی، بیت دیفندر، پانداسکیوریتی، ام سی سافت ، آویرا و ایست اقدام به ارائه ابزارهای ویروس یابی و اسکن آنلاین کرده اند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><b><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="https://www.durantash.com" target="_blank" title="شرکت دورانتاش">لینک دانلود ابزارهای اسکن و ویروس یابی آنلاین و آفلاین</a></font></div><div><br></div><a href="https://www.durantash.com" target="_blank" title="شرکت دورانتاش"><div></div></a></b></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">این ابزارها آنتی ویروس نیستند، زیرا یکی از مهمترین قابلیت های آنتی ویروس ها یعنی حفاظت بلادرنگ و Real Time Protection را ندارند تا از کامپیوترها در برابر تهدیدات سایبری و ویروس ها حفاظت کنند.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">باید به این نکته اشاره کرد که استفاده از این ابزارها نیز بسیار محدود است، زیرا به صورت پیش فرض کاربران باید اقدام به نصب یک نسخه آنتی ویروس اصلی و معتبر و ترجیحآ باکیفیت بر روی کامپیوترها و دیوایس هایی مانند گوشی های موبایل کنند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در واقع ما از همان ابتدا باید با نصب آنتی ویروس و رعایت دیگر اصول امنیتی جلوی نفوذ و ورود تهدیدات سایبری به کامپیوترهای خود بگیریم، زیرا پس از ورود ویروس به سیستم و آلوده شدن، مشخص نیست بتوانیم اطلاعات خود را نجات دهیم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امروزه تهدیدات سایبری شامل طیف وسیعی از بدافزارها، ویروس ها، تروجان ها، روت کیت ها، باج افزارها Ransomware ، کیلاگرها، ویروسهای بدون فایل Fileless ، بات نت ها، آنتی ویروس های جعلی و تقلبی Fake AV، بکدورها و ... می شوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علاوه بر نصب آنتی ویروس اصلی و معتبر از دیگر اصول امنیتی میتوان به به روز رسانی مرتب سیستم عامل ، مرورگرهای اینترنتی و دیگر نرم افزارهای نصب شده بر روی سیستم و گوشی موبایل اشاره کرد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هوشیاری و کلیک نکردن بر روی فایلها و لینکها و ایمیلهای مشکوک و تهیه نسخه بکاپ از اطلاعات حساس و مهم از دیگر اصول و موارد امنیتی هستند که رعایت آنها باعث افزایش سطح ایمنی شما می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><a href="http://www.durantash.com" target="_blank" title=""><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شرکت دورانتاش</font></div><div style="text-align: justify;"></div></a><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">واحد آموزش و اطلاع رسانی</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">www.durantash.com</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="231" vspace="0" hspace="0" height="77" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2020-04-15T07:37:28+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir قوی ترین فروش 3 ماهه شرکت آنتی ویروس ترندمیکرو در 31 سال اخیر رقم خورد http://duruntash.mihanblog.com/post/6425 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><h1 class="article-heading" itemprop="headline name mainEntityOfPage"><font size="2" face="Mihan-Iransans">قوی ترین فروش 3 ماهه شرکت آنتی ویروس ترندمیکرو در 31 سال اخیر رقم خورد</font></h1><div><p class="article-rotitr" itemprop="alternativeHeadline"><font size="2" face="Mihan-Iransans">غول امنیتی Trend Micro رکورد جدیدی را در رشد فروش ثبت کرد.</font></p><p class="article-rotitr" itemprop="alternativeHeadline"><br></p><div class="image bordered"> <img class="js-img-modal" data-src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/b44117a6c06c4377867af8e7dec8e1cf/4c2c065f3afe4a9f919f55e1b774ed36.jpeg" title="ثبت قوی ترین فروش 3 ماهه شرکت آنتی ویروس ترندمیکرو در 31 سال اخیر رقم خورد." alt="ثبت قوی ترین فروش 3 ماهه شرکت آنتی ویروس ترندمیکرو در 31 سال اخیر رقم خورد." data-id="e65ab06d-307d-4fe2-b5d0-af5ace5a5045" src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/b44117a6c06c4377867af8e7dec8e1cf/4c2c065f3afe4a9f919f55e1b774ed36.jpeg" style="display: inline;"> </div><p class="article-rotitr" itemprop="alternativeHeadline"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">گزارش مالی فصل چهارم سال 2019 میلادی، نشان از رشد خیره کننده 15 درصدی فروش این شرکت ژاپنی بین المللی نسبت به مدت مشابه سال گذشته می‌دهد. </font></p></div> text/html 2020-03-25T09:42:07+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir تخفیف ویژه آنتی ویروس به مناسبت شیوع کروناویروس ( ویروس چینی ) http://duruntash.mihanblog.com/post/6424 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، شیوع کروناویروس (ویروس چینی)، باعث بروز مشکلات مختلفی برای کاربران خانگی و شرکتها، مخصوصآ کسب و کارهای کوچک و متوسط شده.</font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">رشد تهدیدات سایبری شامل لینکها،&nbsp;ایمیلها و دامنه های آلوده با عنوان کروناویروس، حملات فیشینگ، همراه با دورکاری بخشی از کارمندان شرکتها و سازمانها و از طرفی مشکلات اقتصادی کاربران و شرکتها، فقط بخشی از مشکلاتی است که به واسطه شیوع ویروس چینی (کروناویروس) با آن روبرو هستیم</font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تهدیدات سایبری شامل طیف وسیعی از ویروس ها، بدافزارها، باج افزارها، روت کیت ها، بکدورها، بات نت ها، کیلاگرها، فیشینگ، ایمیلها و لینکهای آلوده، آنتی ویروس های جعلی و تقلبی (کرک)، تروجان ها و&nbsp;آسیب پذیری ها&nbsp;می شوند که سیستمهای کامپیوتری ، موبایل و سرورهای مراکز داده را هدف قرار میدهند&nbsp; و هر ساعت نیز بر تعداد آنها افزوده می شود.</font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش، از توزیع کنندگان آنتی ویروس های خانگی، شبکه ( شرکتی و سازمانی )، و دیتاسنتر (مراکز داده) تصمیم گرفته است تا با هدف حمایت از کاربران خانگی و شرکتها و دفاتر کاری کوچک و متوسط که بیش از هر زمانی در معرض آسیب های ناشی از تهدیدات سایبری هستند، برای مدت محدودی، بخشی از محصولات آنتی ویروس را با تخفیف و شرایط ویژه ارائه دهد.</font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">جهت خریداری&nbsp;نرم افزارهای آنتی ویروس با گارانتی و پشتیبانی شرکت دورانتاش و استفاده از طرح حمایتی کروناویروس دورانتاش، کافیست به این <a data-suppress-utms="utm_campaign utm_source utm_content utm_term utm_medium" data-cke-saved-href="http://www.durantash.com/corona" href="http://www.durantash.com/corona" rel="nofollow" target="_blank">لینک</a> به نشانی <a data-suppress-utms="utm_campaign utm_source utm_content utm_term utm_medium" data-cke-saved-href="http://www.durantash.com/corona" href="http://www.durantash.com/corona" rel="nofollow" target="_blank">www.durantash.com/corona</a> وارد شوید.</font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><strong>درباره شرکت دورانتاش</strong></font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دورانتاش از شرکتهای معتبر و پیشرو توزیع کننده نرم افزارها و سرویس های امنیتی و آنتی ویروس برای کاربران خانگی، شبکه و دیتاسنتر در ایران می باشد که فعالیت خود را از سال 1385 شمسی آغاز کرده و همواره تلاش کرده با ارائه اطلاعات درست و مفید و محصولات باکیفیت و معتبر و خدمات پشتیبانی مطابق با استانداردهای شرکتهای بین المللی، به تامین امنیت&nbsp;کاربران و شرکتهای ایرانی کمک کند.</font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p itemprop="articleBody" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><strong>درباره وبروت ( About Webroot )</strong></font></p><p itemprop="articleBody" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وبروت که در سال 1997 میلادی ( 23 سال پیش ) تاسیس شده، سازنده سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس‌‌های دنیاست که با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های امنیت ابری ( Cloud Security )، یادگیری ماشینی ( ML )، هوش مصنوعی ( AI ) و رفتار شناسی پیشرفته، توانسته در کنار استفاده حداقلی از منابع سیستم، حفاظت حداکثری را برای مشتریانش به ارمغان اورد.</font></p><p itemprop="articleBody" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">وبروت&nbsp;تا مدت‌ها از موتور ویروسیاب سوفوس Sophos استفاده می‌کرد و پس از خرید شرکت امنیتی Prevx در سال 2011، موتور سوفوس را حذف و محصولی منحصر بفرد با نام تجاری Secure Anywhere را که سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا بود را تولید و روانه بازارهای جهانی کرد.</font></p><p itemprop="articleBody" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت‌های BrightCloud و&nbsp; CyberFlow از دیگر شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال در حوزه امنیت سایبری بودند که به تملک شرکت Webroot در آمدند.</font></p><p itemprop="articleBody" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">از جمله توصیه کنندگان آنتی ویروس‌های وبروت ( Webroot ) می‌توان به موسسات مالی و بانکی بین المللی مانند Citi Bank, HSBC Bank, American River Bank,&nbsp;Danske Bank,&nbsp;BarClays Bank و&nbsp;First National Bank اشاره کرد.</font></p><p itemprop="articleBody" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">همچنین از تکنولوژی‌های&nbsp;وبروت می‌توان به Webroot BrightCloud اشاره کرد که علاوه بر محصولات و آنتی ویروس های وبروت، صدها کمپانی از جمله&nbsp;شرکت‌های بزرگ حوزه امنیت و فناوری اطلاعات&nbsp;مانند Cisco ( سیسکو )، F5 Networks ، PaloAlto Networks، A10 Networks ، Fujitsu, RSA&nbsp;، F445 Networks ، Threat Matrix ، HP، Zyxel زایکسل و Aruba Networks از آن استفاده می‌کنند.</font></p><p itemprop="articleBody" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس‌های وب روت علاوه بر دریافت جوایز متنوع از جمله دریافت 21 جایزه برتر پی سی مگزین (PC MAG) ، از نظر رضایت مشتریان، از جمله آنتی ویروسی‌هایی هستند&nbsp;که همواره سطح رضایتمندی بالایی را از مشتریان خود&nbsp;کسب کرده‌اند و این یعنی کیفیت بالای آنتی ویروس‌های وبروت.</font></p><p itemprop="articleBody" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت وبروت سال گذشته به تملک شرکت Carbonite درآمد و چندی بعد شرکت OpenText به طور کامل شرکت Carbonite را خریداری کرد و امروز با نام شرکت Webroot Part of OpenText شناخته می‌شود.</font></p><p itemprop="articleBody" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">از جمله رقبای وبروت&nbsp;در ایران می‌توان به شرکت‌های آنتی ویروس سایمنتک، ترندمیکرو ( پی سی سیلین ) و محصولات شرکت‌های کسپرسکی، بولگارد، جی دیتا، بیت دیفندر، آویرا و&nbsp;پاندا سکیوریتی اشاره کرد.</font></p><p itemprop="articleBody" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کسپرسکی با نام‌هایی مانند کاسپرسکی، کسپراسکای، کسپراسکی و کاسپراسکای نیز شناخته می‌شود.</font></p><p itemprop="articleBody" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس‌های قدرتمند Webroot با گارانتی و پشتیبانی معتبر دورانتاش، تاکنون طی طرح‌های مختلف توسط شرکت‌های اینترنتی مانند آسیاتک، داتک (رهام داتک)، صفرویک پرداز (شهراد شبکیه سابق ) و مبناتلکام و موسسات آموزشی فناوری اطلاعات مانند کندو،&nbsp;مجتمع فنی تهران و دانشگاه مهر البرز توصیه و پیشنهاد شده است.</font></p> text/html 2020-02-23T23:52:14+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir چند نکته درباره آنتی ویروس های وبروت Webroot http://duruntash.mihanblog.com/post/6422 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به گزارش دیسنا به نقل از واحد آموزش و اطلاع رسانی <a href="http://www.durantash.com" target="_blank" title="شرکت دورانتاش">شرکت دورانتاش،</a> در این یادداشت قصد داریم به چند نکته درباره آنتی ویروس های وبروت Webroot اشاره کنیم.<br></font></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="eHAdSb"><img alt="Image result for webroot advanced setting" class="n3VNCb" src="https://i.pcmag.com/imagery/reviews/00fkymhKJbS3yBdzYI7mrng-9.fit_scale.size_2698x1517.v_1569471538.jpg" data-noaft="1" style="width: 433px; height: 303.12px; margin: 0px;"></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">1- دو شرط :&nbsp; پاک بودن سیستم و نصب نبودن آنتی ویروس دیگر روی سیستم، به عنوان پیش شرط نصب هر آنتی ویروسی رعایت شود.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2- به بخش Advance Setting وارد شده و تنظیمات زیر را بررسی کنید.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2-1 ) بر روی گزینه Scheduler کلیک کنید و تیک گزینه Perform a Scheduled Quick Scan instead of a Deep Scan را انتخاب کنید.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2-2 ) در محصولات اینترنت سکیوریتی پلاس و اینترنت سکیوریتی کامپلیت Tab دیگری با عنوان System Optimizer در بخش </font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">Scheduler وجود دارد.</font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">میتوانید روز خاصی را برای اجرای اتوماتیک System Optimizer انتخاب کنید.</font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2-3 ) همه موارد در بخشهای Scan Setting ،&nbsp; Shields و Firewall / Web Shield تیک خورده باشد.</font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2-4 ) بر روی آنتی ویروس در بخش Access Control یک پسورد هر چند ساده از طریق Enable Password Protection ، قرار دهید تا هر شخصی امکان غیر فعال کردن ضد ویروس را نداشته باشد.</font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2-5 ) در همین بخش Access Control گزینه Hide the Keycode on Screen را انتخاب کنید تا لایسنس قابل نمایش نباشد.</font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FFFFFF"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FFFFFF"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2-6 ) ( برای دارندگان ویندوزهای XP ( ایکس پی )، 7 هفت ، 8 هشت ، و 8.1 ( هشت و یک ) )<br></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FFFFFF"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FFFFFF"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در بخش Heuristics ، گزینه Enable Maximum </font></font><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FFFFFF"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">Heuristics را انتخاب کنید.</font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2-7 ) گزینه Enable Webroot Infrared تیک خورده باشد. <br></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2-8 ) در بخش Secure Erase ، با توجه به حساس و محرمانه بودن اطلاعاتی که بر روی هارد دیسک دارید و میخواید در صورت پاک کردن با Secure Erase ، قابل برگشت نباشند، گزینه ها رو از Normal , Medium و Maximum انتخاب کنید.</font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">2-9 ) بر روی گزینه Save بزنید تا تنظیمات ذخیره شود.</font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اشخاصی که از آنتی ویروس های وبروت استفاده میکنند و یا قصد خرید و استفاده از آنتی ویروسهای وبروت را دارند، در صورت داشتن هر سوالی با <a href="http://www.durantash.com" target="_blank" title="شرکت دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> به نشانی www.durantash.com ( www.NOvirus.ir ) تماس بگیرید.</font></font></font></font></div> text/html 2020-02-21T10:23:02+01:00 duruntash.mihanblog.com دیسنا www.DISNA.ir تلاش کسپرسکی برای پنهان کردن استعفای مدیرانش http://duruntash.mihanblog.com/post/6421 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به گزارش دیسنا ، یکی دیگر از مدیران کسپرسکی استعفاء داد و طبق معمول این شرکت روسی تلاش کرده تا مانع رسانه ای شدن آن شود.<br></font></div><div align="justify"><br><font class="text4"><div class="irc_mimg irc_hic" style=""><span class="irc_mil i3597"><div align="justify"><img class="irc_mi" src="https://www.kaspersky.com/content/en-global/images/homepage/kaspersky-logo.svg" alt="Image result for kaspersky" style="" width="400" height="82"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">آقای Milos Hrncar که May 2018 به عنوان مدیر کسپرسکی در منطقه DACH ( شامل 3 کشور آلمان - اتریش و سوییس ) منصوب شد، بعد از 1 سال و چهار ماه فعالیت در کسپرسکی، در آگوست Aug 2019 از کسپرسکی استعفاء داد.</font></div></span></div></font></div>