دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها دیسنا : خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها ارائه آخرین اخبار ، اطلاعات و آموزش در حوزه آنتی ویروس ها Durantash Information Security News Agency www.DISNA.ir http://www.disna.ir 2019-02-18T23:58:53+01:00 text/html 2019-02-17T16:19:06+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir جدیدترین مقایسه قیمت آنتی ویروس های اصلی و اورجینال در ایران ( بهمن 1397 ) http://www.disna.ir/post/6300 <font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><div> <font color="#660000"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">جدیدترین مقایسه قیمت آنتی ویروس های اصلی و اورژینال در ایران</font></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">17 فبریه 2019 ( 28 بهمن ماه 1397 )</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b>1- ترندمیکرو ( پی سی سیلین )</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font size="5">&nbsp; Trend Micro , PC-Cillin</font><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">ماگزیمم سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موبایل سکیوریتی<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><font size="3" face="Mihan-Iransans">( گارانتی شرکت دورانتاش )</font></a></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b>2- بیت دیفندر ( بیت دفندر )</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font size="5">&nbsp; Bitdefender</font><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">توتال سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موبایل سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><a href="http://irbitdefender.ir/" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">( گارانتی رایان الکتریک ) </font></a></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4" color="#330000"><b>3- آویرا </b></font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="5" color="#330000"><b>&nbsp;Avira</b></font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">پرمیوم <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><a href="https://softyab.com/antivirus/avira/avira-home.html" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">( گارانتی EMT )</font></a></div><div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">( شرکت سهند رایان بیش از 8 سال نماینده مستقیم آویرا در ایران بود و چندی پیش ارتباط با آویرا را قطع کرد و حالا شرکت EMT یا همان ارتباط امن خاورمیانه نماینده آویرا می باشد. ) <br></font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">( سهند رایان " آرکا "، به صورت نمایندگی ریسلری هم اکنون آنتی ویروس های آویرا را ارائه میدهد. )</font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b>4- وبروت </b><font size="2"><br></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><font size="2">( سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس دنیا )</font><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b>&nbsp;<font size="5">Webroot</font><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی پلاس</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی کامپلیت <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موبایل سکیوریتی<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br><div><a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><font size="3" face="Mihan-Iransans">( گارانتی شرکت دورانتاش )</font></a></div><div><br></div></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4" color="#330000"><b>5- کسپرسکی </b></font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;<font size="5" color="#330000"><b>Kaspersky</b></font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">توتال سکیوریتی <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موبایل سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">( گارانتی <a href="https://athena.ir/store/" target="_blank" title="">پاد</a> " آتنا" ، <a href="http://irkaspersky.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">ایدکو</a> و شاتل ) <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">( شرکت های دورانتاش، آواژنگ سیستم و کارنما رایانه، ارتباط با کسپرسکی را قطع و فروش محصولات این شرکت روسی را متوقف کرده اند. ) </font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">( شرکت اینترنتی شاتل فقط به مشتریان خود آنتی ویروس ارائه میدهد. )</font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b>6- کوییک هیل</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font size="5">&nbsp;&nbsp; Quick Heal </font><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موبایل سکیوریتی<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">( گارانتی پرورش داده " صبانت " و <a href="http://shop.qhi.ir/" target="_blank" title="">فناوری اطلاعات و ارتباطات فانوس</a> ) <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4" color="#330000"><b>7- ام سی سافت </b></font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp; <font size="5" color="#330000"><b>emsisoft</b></font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موبایل سکیوریتی<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><a href="https://www.emsisoft.co.ir/" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">( گارانتی امن افزار سپاهان ) </font></a></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b>8- نورتون سایمنتک</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><font size="5" color="#330000">&nbsp; Norton Symantec</font><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">نورتون سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br><div><a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><font size="3" face="Mihan-Iransans">( گارانتی شرکت دورانتاش )</font></a></div><div><br></div></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b>9- ایست</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b>&nbsp;&nbsp; ESET<br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">نود32 آنتی ویروس</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موبایل سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><a href="http://www.nod32.ir" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">( گارانتی فروشگاه آنتی ویروس امین ) </font></a></div><br><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4" color="#330000"><b>10- پادویش </b></font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></div><div><a href="https://padvish.com/fa-ir/main" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">( تولیدکننده شرکت امن پرداز ) </font></a></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#330000"><b><font size="4">11- بولگارد </font></b></font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; <font size="4" color="#330000"><b>BullGuard</b></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موبایل سکیوریتی<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">( گارانتی <a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">دورانتاش</a> و <a href="https://softyab.com/antivirus/bullguard/bullguard-home.html" target="_blank" title="">EMT</a> ) <br></font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">( دورانتاش اولین نماینده بولگارد در خاورمیانه بوده و هنوز برخی از محصولات بولگارد مانند اینترنت سکیوریتی و موبایل سکیوریتی را ارائه میدهد. )<br></font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">( چند سالی است که شرکت EMT نماینده ایران می باشد. )</font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#330000"><b><font size="4">12- جی دیتا </font></b></font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#330000"><b><font size="5">&nbsp; G-Data</font></b></font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موبایل سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">توتال سکیوریتی<br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">( گارانتی <a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">دورانتاش</a> و <a href="https://www.gdatashop.ir/" target="_blank" title="">آرسس ایرانیان</a> ) <br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">( دورانتاش اولین نماینده جی دیتا در خاورمیانه بوده و هنوز برخی از محصولات جی دیتا مانند اینترنت سکیوریتی را ارائه میدهد. )</font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">( چند سالی است که شرکت آرسس ایرانیان نماینده ایران می باشد. )</font><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b>13- اف-سکیور</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font size="5">&nbsp; F-Secure</font><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><br></b></font></div><div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنتی ویروس</font></div></div><div><div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">اینترنت سکیوریتی</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">موبایل سکیوریتی<br></font></div></div></div><div><br></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><font size="3">( </font></font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><font size="3">گارانتی <a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">دورانتاش</a> </font></font><a href="https://cysec.ir/shop" target="_blank" title=""><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><font size="3">، سایسک</font></font></a><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><font size="3"> ) </font></font></div><div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2"><br></font></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">( دورانتاش دومین نماینده اف-سکیور در ایران بوده و هنوز برخی از محصولات اف-سکیور مانند اینترنت سکیوریتی و موبایل سکیوریتی را ارائه میدهد. )</font></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">( چند سالی است که شرکت سایسک نماینده ایران می باشد. )</font></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><br></b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b>11- دکتر وب</b></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#330000"><b><font size="5">&nbsp; Dr.Web</font><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font color="#330000"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">12- ای اسکن</font></b></font></div><div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#330000">&nbsp;&nbsp; <font size="5">eScan</font></font><br></font></b></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><a href="http://escan-av.ir/" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2">( گارانتی پیشگامان کی پاد ) </font></font></a></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><pre><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans">اخبار مرتبط :</font></font></font></font></pre></div></font></div></font></div></font></div></font></font><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/category/7" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه آنتی ویروس ایران" style="color: rgb(17, 85, 204); text-decoration: none; font-weight: bold;">اخبار شرکت امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro )</a></font></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</font></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="231" vspace="0" hspace="0" height="77" border="0" align="bottom"></a></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font></div></font></font></div></font></font></div></div> text/html 2019-02-16T22:09:46+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شکسته شدن رکورد فروش محصولات و آنتی ویروس های ترندمیکرو ( Trend Micro ) http://www.disna.ir/post/6299 <div align="justify"><font color="#330000"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> رکورد فروش شرکت آنتی ویروس ترندمیکرو ( Trend Micro ) شکسته شد.</font></b></font></div><div align="justify"><br><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کمپانی ترندمیکرو ( Trend Micro ) گزارش فروش فصل چهارم و گزارش نهایی و کلی سال 2018 را <a href="https://newsroom.trendmicro.com/press-release/earnings/trend-micro-reports-highest-annual-net-sales-companys-history-fiscal-year-201" target="_blank" title="">منتشر</a> کرد. <br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">در سال 2018 شرکت ترندمیکرو حدود 10 درصد رشد مخصوصآ در بخش محصولات کسب و کارها و سازمان ها داشته که نشان دهنده موفقیت و رشد این کمپانی ژاپنی- بین المللی است.</font></div> text/html 2019-02-15T05:39:54+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir جدیدترین نسخه سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس های دنیا منتشر شد http://www.disna.ir/post/6298 <div align="justify"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> جدیدترین نسخه آنتی ویروس های Webroot ( سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس های دنیا ) منتشر شد.</font></b></div><div align="justify"><br><font class="text4"><div><font class="text4"><div><img src="http://itwatchit.com/wp-content/uploads/2016/05/webroot.jpg" alt="" width="553" vspace="0" hspace="0" height="303" border="0" align="bottom"></div></font></div></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کمپانی امنیتی وبروت ( Webroot ) که از شرکتهای مطرح و پیشرو امنیتی و ارائه دهنده سبک ترین و کم حجم ترین آنتی ویروس های دنیا با نام تجاری Webroot Secure Anywhere است، آنتی ویروس های ویندوزی و اپل مکینتاشی خود را به نسخه جدید آپدیت کرد.</font></div> text/html 2019-02-13T11:12:37+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir لایسنس آنتی ویروس خود را از دورانتاش استعلام بگیرید. http://www.disna.ir/post/6297 <div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> لایسنس آنتی ویروس خود را از دورانتاش استعلام بگیرید. <br></font></b></div><div align="justify"><br><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://media.ebaarat.ir/Original/1396/06/08/IMG10163817.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div></div><div align="justify"><br><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></font></font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">علاقه کاربران ایرانی به خرید و استفاده از آنتی ویروس های شرکت ژاپنی، بین المللی ترندمیکرو باعث شده تا برخی اشخاص و وب سایتها اقدام به عرضه نسخه های نامعتبر یا مشکل دار آنتی ویروس های ترندمیکرو کنند.</font></div> text/html 2019-02-12T22:58:16+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir توسعه همکاری های Trend Micro و Linksys http://www.disna.ir/post/6296 <div align="justify"><font size="3"><b><font face="Mihan-Iransans">دو کمپانی ترندمیکرو ( Trend Micro ) و لینکسیس ( Linksys ) همکاری های خود را <a href="https://www.pcworld.idg.com.au/article/657489/linksys-partner-trendmicro-offer-additional-protections-tri-band-users/" target="_blank" title="">گسترش </a>میدهند.</font></b></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://cache-www.linksys.com/support/images/16778-003.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">شرکت لینکسیس از زمانی که جزئی از کمپانی سیسکو سیستمز محسوب میشد از مشتریان شرکت ترندمیکرو بود.<br></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">پس از مدتی شرکت لینکسیس به شرکت بلکین ( Belkin ) فروخته شد. <br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><br><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a><br></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">لینک خرید آنتی ویروس های خانگی ترندمیکرو ( Trend Micro )</a></font></font></font><div align="justify"><br><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><pre><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans">اخبار مرتبط :</font></font></font></font></pre></div></font></div></font></div></font></div></font></font><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/category/7" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه آنتی ویروس ایران" style="color: rgb(17, 85, 204); text-decoration: none; font-weight: bold;">اخبار شرکت امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro )</a></font></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</font></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="231" vspace="0" hspace="0" height="77" border="0" align="bottom"></a></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font></div></font></font></div></font></font></div></div></div> text/html 2019-02-12T20:14:32+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir حفاظت از تهدیدات وب در مرورگر میکروسافت ادج Microsoft Edge با Trend Micro http://www.disna.ir/post/6295 <div><img src="https://blog.trendmicro.com/wp-content/uploads/2019/01/blog4-1024x631.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا ، شرکت امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro ) سرویس جدیدی به عنوان افزونه برای حفاظت از وب سایتهای آلوده برای مرورگر میکروسافت ادج Microsoft Edge <a href="https://blog.trendmicro.com/announcing-trend-micro-security-for-microsoft-edge/" target="_blank" title="">منتشر</a> کرده است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این افزونه به مدت 30 روز به صورت آزمایشی " Trial " قابل نصب و استفاده است و پس از آن فقط دارندگان آنتی ویروس های ترندمیکرو میتوانند از آن استفاده کنند.</font></div> text/html 2019-02-12T18:29:31+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir شرکت Carbonite ، کمپانی وبروت Webroot را میخرد. http://www.disna.ir/post/6294 <div align="justify"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"> شرکت Carbonite ، کمپانی وبروت Webroot را میخرد.</font></b></div><div align="justify"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><img src="https://i.nextmedia.com.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=https%3A%2F%2Fi.nextmedia.com.au%2FNews%2F20190208104116_CSLIDE.jpg&amp;c=0" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">براساس گزارشات و اخبار منتشر شده ، شرکت Carbonite برای خرید شرکت امنیتی وبروت به مبلغ 61.8.5 میلیون دلار آمریکا به صورت نقد، با این شرکت به <a href="https://www.businesswire.com/news/home/20190211005054/en/Carbonite-Acquire-Webroot-Creating-Leader-Endpoint-Data" target="_blank" title="">توافق</a> رسیده است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت </font><font size="2" face="Mihan-Iransans">Carbonite از شرکتهای حاضر در بورس نزدک است و به صورت سهامی عام اداره می شود و در حوزه ذخیره سازی کلود و حفاظت از اطلاعات فعالیت دارد.</font></div> text/html 2019-02-06T09:27:09+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir آیا کسپرسکی آپدیت آنتی ویروس هایش را بر روی ایران میبندد؟ http://www.disna.ir/post/6293 <div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> آیا کسپرسکی ، ایست، آویرا، اف-سکیور و بیت دیفندر ، آپدیت آنتی ویروس هایشان را بر روی ایران میبندند؟</font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">هم اکنون نیز در برخی روزها وب سایت این شرکتها به سختی باز می شود و آپدیت آنتی ویروس هایشان با خطا مواجه میشود و یا با سرعت بسیار کمی صورت میگیرد.<br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروشندگان و نمایندگان شرکتهای فوق با ارائه اطلاعات نادرست و اشتباه به خریداران آنتی ویروس همواره تلاش کرده اند مانع مهاجرت مشتریانشان به آنتی ویروس های دیگر شرکتها مخصوصآ برندهای مطرح ماند ترندمیکرو و وبروت شوند.</font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">حال سوال این است که آیا این شرکتها که همواره سعی میکنن مشتریان و خریداران آنتی ویروس را از خرید محصولات برندهای و معتبری که عمدتآ توسط شرکت <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">معتبر دورانتاش</a> ارائه می شوند برحذر دارند، آیا خود روزی مانند آوست ( Avast ) و ای وی جی ( AVG ) ، رجیستر و بروزرسانی آنتی ویروس های خود را بر روی کشور ایران مسدود میکنند؟</font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">در بین 4 شرکت فوق فقط هنوز نام ایران در وب سایتهای آویرا و اف-سکیور دیده می شود و کسپرسکی و بیت دیفندر و ایست " نود32 " چند سالی است که نام ایران و نمایندگان ایرانی خود را از وب سایت حذف کرده اند.</font></b></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">جالب است بدانید در مقطعی 2 شرکت ضد ویروس بولگارد و جی دیتا، به دلیل اختلاف با توزیع کنندگان خود، بخشی از لایسنس های آنتی ویروس هایشان که به نمایندگان ایرانی ارائه شده بود، مسدود کردند.</font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">همچین شرکت روسی کسپرسکی در اواخر سال 2009 بخشی از لایسنس های خانگی خود را مسدود و بلاک کرد و حاضر به تعویض لایسنس ها و یا برگشت هزینه آنها نیز نشد.</font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">چند سال بعد و در حالی که چندین فروشگاه در تهران اقدام به عرضه آنتی ویروس های ترندمیکرو با گارانتی اصلی دورانتاش کرده بودند، شرکت شیاد کسپرسکی طی حرکتی فریبکارانه و کثیف ، اقدام به توزیع کارت لایسنس های 200 روزه به جای 365 روزه در بازار فروشگاهی کرد تا بازار Retail را بی اعتبار کند تا فروشگاه ها قادر به برندسازی دیگر شرکت های آنتی ویروس نباشند.</font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">آنچه مشخص است شرکت های کسپرسکی، ایست، آویرا ، بیت دیفندر و آویرا که در ظاهر شرکتهای بزرگ و معتبری هستند، ولی به شدت از آشنایی مشتریانشان و کاربران ایرانی با شرکت دورانتاش هراس دارند.</font></b></div><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="justify"><br><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span><span style="overflow: auto; width: auto; height: auto; margin: 2px; padding: 2px;"><span id="ctl00_MainContent_pagecontrol1_Title">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</span></span></span></font></font><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه امنیت فناوری اطلاعات ایران"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" width="240" vspace="0" hspace="0" height="81" border="1" align="bottom"></a></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></b></div> text/html 2019-02-06T09:09:27+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir تحقیقات Trend Micro باعث حذف تعدادی از اپلیکیشن‌های مخرب از گوگل پلی شد. http://www.disna.ir/post/6292 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش دیسنا به نقل از زومیت، گوگل تعدادی اپلیکیشن اندروید مخرب را که عکس‌های کاربر را به‌سرقت می‌بردند، از فروشگاه خود حذف کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">همه‌ی ما به امنیت گوشی‌های شخصی خود بسیار اهمیت می‌دهیم. گوشی‌های ما حاوی تصاویر و فایل‌های بسیار مهمی هستند. به همین علت ما همواره با ایجاد تدابیر امنیتی مختلفی نظیر ایجاد الگو یا رمزهای مختلف قصد در محافظت از آن اطلاعات داریم. به علت گسترش روزافزون بدافزارها میلیون‌ها دستگاه اندرویدی هر روزه مورد حمله‌های مختلف قرار می‌گیرند. اهداف این بدافزارها سرقت یا آسیب رساندن به دستگاه است. عدم شناسایی صحیح و به‌موقع آن‌ها می‌تواند مشکلات زیادی برای کاربران ایجاد کند که گاهی به علت نداشتن اطلاعات کافی قربانی این بدافزارها می‌شوند. البته از انفعال گوگل هم نمی‌توان غافل بود؛ زیرا با وجود انتقادهای فراوان، این شرکت، در موازات با سرعت رشد بدافزارها تلاش و شناخت خود را با این مسئله، تدبیر کافی را نیندیشیده است.</font></p></div> text/html 2019-02-06T07:25:50+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir هشدار دورانتاش به خریداران آنتی ویروس http://www.disna.ir/post/6291 <div align="justify"><b><font color="#990000"><font size="5" face="Mihan-Iransans"> هشدار دورانتاش به خریداران آنتی ویروس</font></font></b></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://media.ebaarat.ir/Original/1396/06/08/IMG10163817.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a>، توزیع کننده پیشرو و معتبر سرویس های امنیتی و نرم افزارهای آنتی ویروس معتبر، نسبت به توزیع لایسنس های جعلی و تقلبی نرم افزارهای آنتی ویروس هشدار داد</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بیشتر شرکتها و وب سایتهای عرضه کننده لایسنس های نامعتبر، دارای نمادهای ای نماد ( نماد اعتماد الکترونیکی : صنعت و معدن تجارت ) و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی و وزارت ارشاد هستند و به راحتی اطلاعات نادرست و اشتباه درباره آنتی ویروس ها به کاربران و خریداران میدهند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کاربران توجه داشته باشند که محصولات لایسنس و کد فعالسازی دارای Term &amp; Conditions می باشند و در صورت بلاک شدن و سوختن، به راحتی قابل طرح شکایت و پیگیری نیستند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> به خریدارانی که لایسنس و آنتی ویروس مخصوصآ 3 برند ترندمیکرو ، وبروت و سایمنتک را از شرکتها و وب سایتها و اشخاص دیگر خریداری کرده باشند، هیچگونه خدمات و پشتیبانی ارائه نمیدهد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش</font></a></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دفتر روابط عمومی</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">www.ddn.ir<br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://shop.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">لینک خرید آنتی ویروس های خانگی با گارانتی و پشتیبانی دورانتاش<br></a></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span><span style="overflow: auto; width: auto; height: auto; margin: 2px; padding: 2px;"><span id="ctl00_MainContent_pagecontrol1_Title">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</span></span></span></font></font><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه امنیت فناوری اطلاعات ایران"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" width="240" vspace="0" hspace="0" height="81" border="1" align="bottom"></a></font></div></font></font></font></font></font></font></font> </font></div> text/html 2019-02-02T15:33:59+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir مشکل دارندگان 3 آنتی ویروس Avast , AVG و Kaspersky با آپدیت جدید موزیلا فایرفاکس http://www.disna.ir/post/6290 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به گزارش دیسنا ( خبرنامه تخصصی آنتی ویروس ها )، در پی عرضه نسخه جدیدی از مرورگر اینترنتی موزیلا فایرفاکس به شماره 65، دارندگان آنتی ویروس های سه شرکت AVG , Avast و&nbsp; Kaspersky ( کسپرسکی ) با <a href="https://www.techspot.com/news/78550-mozilla-pulls-firefox-65-update-windows-after-antivirus.html" target="_blank" title="">مشکلاتی </a>در مشاهده وب سایتها مواجه شدند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span><span style="overflow: auto; width: auto; height: auto; margin: 2px; padding: 2px;"><span id="ctl00_MainContent_pagecontrol1_Title">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</span></span></span></font></font><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه امنیت فناوری اطلاعات ایران"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" width="240" vspace="0" hspace="0" height="81" border="1" align="bottom"></a></font></div></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2019-01-30T20:39:04+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir حمایت دورانتاش از استارتاپ ویکند امنیت سایبری http://www.disna.ir/post/6287 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> از رویداد استارتاپ ویکند امنیت سایبری که با همکاری پردیس استان البرز دانشگاه خوارزمی، مرکز آپا دانشگاه خوارزمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود، حمایت میکند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="218" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></span></span></font></a><br></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Kharazmi_University-Hesarak.png/800px-Kharazmi_University-Hesarak.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">رویدادهای علمی، آموزشی استارتاپ ویکند به مدت 54 ساعت و با هدف آشنا کردن شرکت کنندگان در این رویدادها با اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کار و مفاهیم کار تیمی اجرا می شوند.</font></div> text/html 2019-01-20T21:32:54+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir چرا آنتی ویروس تحت شبکه WFBS بخریم ؟ http://www.disna.ir/post/6285 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> در این یادداشت قصد داریم مهمترین دلایلی که به استناد آنها میتوانیم آنتی ویروس های تحت شبکه WFBS را انتخاب و خریداری کنیم صحبت کنیم.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></font></font></div> text/html 2019-01-20T08:45:49+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir مرحله جدید توزیع کارت تخفیف و هدیه آنتی ویروس شرکت دورانتاش آغاز شد. http://www.disna.ir/post/6284 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی <a data-suppress-utms="" data-cke-saved-href="http://www.ddn.ir?utm_campaign=ar-13971030341636094&amp;utm_source=akhbarrasmi&amp;utm_content=pr-193&amp;utm_term=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B4&amp;utm_medium=||UTM-MEDIUM||" href="http://www.ddn.ir?utm_campaign=ar-13971030341636094&amp;utm_source=akhbarrasmi&amp;utm_content=pr-193&amp;utm_term=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B4&amp;utm_medium=||UTM-MEDIUM||" rel="nofollow" target="_blank">شرکت دورانتاش</a>، توزیع مرحله جدیدی از کارت های تخفیف و هدیه آنتی ویروس با گارانتی اصلی دورانتاش آغاز شد.</font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">کارت های جدید که با طراحی متفاوت به بازار عرضه شده فرصت دوباره ای است به فروشگاه های عمدتآ کامپیوتری و نمایندگان شرکت های اینترنتی&nbsp;تا هدیه ای ارزنده به مشتریان خود بدهند.</font></p> text/html 2019-01-19T06:18:38+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir مزیت های فرصت شغلی در شرکت دورانتاش http://www.disna.ir/post/6283 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرکت دورانتاش از شرکتهای مطرح و پیشرو توزیع کننده نرم افزارهای آنتی ویروس در ایران، در صدد جذب کارشناس بازاریابی و فروش در همه استان های ایران است.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرایط جذب به شرح زیر است:</font></div> text/html 2019-01-18T07:32:08+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir جدیدترین نسخه ابزار ویروس یابی رایگان ATTK منتشر شد. http://www.disna.ir/post/6282 <div><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a><br></font></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت امنیتی ترندمیکرو</a> ( Trend Micro )،این شرکت ژاپنی- بین المللی عرضه کننده نرم افزارهای آنتی ویروس، جدیدترین نسخه از ابزارهای ویروس یابی رایگان با نام ATTK را منتشر کرد.</font></div><br> text/html 2019-01-14T07:08:33+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir گزارش ترندمیکرو: انتشار گسترده بدافزار اندرویدی MobSTSPY در ۱۹۶ کشور http://www.disna.ir/post/6281 <font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font><div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><p><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت امنیتی ترندمیکرو</a> ( Trend Micro )، نوع جدیدی از یک بدافزار اندرویدی با قابلیت سرقت اطلاعات کاربران (شامل موقعیت مکانی، لاگ های ارتباطی و دیتای مربوط به اکانت ها) کشف شده که تاکنون توسط دست کم صد هزار کاربر پلی استور در سراسر دنیا دانلود شده است. بدافزار اندرویدی&nbsp;MobSTSPY طبق گزارش موسسه&nbsp;Trend Micro از طریق چندین اپلیکیشن تازه بارگذاری شده در پلی استور گوگل توزیع شده است.</font><br></p></div> text/html 2019-01-12T19:26:09+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir 11 سال تلاش کسپرسکی برای سانسور اخبار و آگهی های دورانتاش http://www.disna.ir/post/6280 <div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">آیا میدانید از سال 1387 شمسی ( 2009 میلادی ) شرکت روسی کسپرسکی با همکاری و هماهنگی چندین شرکت دیگر، تلاش کرده تا حد امکان مانع آشنایی کاربران و متخصصین ایرانی و خریداران آنتی ویروس با <a href="http://www.ddn.ir" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش">شرکت دورانتاش</a> و محصولاتش شود؟</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">از جمله روشهایی که کسپرسکی برای رسیدن به این هدف استفاده کرده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:</font></font></div> text/html 2019-01-12T07:00:03+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir ترندمیکرو پیش بینی تهدیدات سایبری در سال 2019 را منتشر کرد. http://www.disna.ir/post/6279 <font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img src="https://documents.trendmicro.com/images/TEx/articles/Predictions2019-cover.jpg" alt="https://documents.trendmicro.com/images/TEx/articles/Predictions2019-cover.jpg"></a></font></font></div><div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، شرکت امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro ) گزارش پیش بینی تهدیدات سایبری در سال 2019 را منتشر کرد.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">براساس گزارش ترندمیکرو، در سال 2019 هم بر حجم تهدیدات و حملات سایبری افزوده خواهد شد و هم حملات سایبری پیچیده تر می شوند.</div></font></font> text/html 2019-01-12T06:49:32+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir محصول جدیدی از ترندمیکرو در حوزه IOT Security رونمایی شد. http://www.disna.ir/post/6278 <div align="justify"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/trendmicro-durantash-1.jpg" style="border: medium none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="474" height="262"></a><br></font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی شرکت دورانتاش، شرکت امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro ) محصول جدیدی در حوزه امنیت اینترنت اشیاء ( IOT Security ) <a href="https://www.businesswire.com/news/home/20190109005002/en/Trend-Micro-IoT-Security-2.0-Enhances-User" target="_blank" title="">رونمایی</a> کرد.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">محصول Trend Micro IoT Security 2.0 برای بهبود سطح امنیتی ارائه دهندگان خدمات و سرویس در حوزه اینترنت اشیاء ( IOT ) ارائه شده است.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">امنیت سایبری یکی از چالشهای جدی حوزه اینترنت اشیاء یا به عبارتی اینترنت چیزهاست و غول امنیتی ترندمیکرو تلاش کرده تا با نوآوری و ارائه محصولات ارزنده به شرکتها و مصرف کنندگان محصولات اینترنت اشیاء در افزایش سطح امنیتی کمک کند.</font></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><a href="https://newsroom.trendmicro.com/press-release/commercial/trend-micro-iot-security-20-enhances-end-user-protection-and-device-makers-" target="_blank" title=""><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">Trend Micro IoT Security 2.0 Enhances End User Protection and Device Makers’ Reputation</font></font></a></div><div align="justify"><br><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><pre><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans">اخبار مرتبط :</font></font></font></font></pre></div></font></div></font></div></font></div></font></font><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://www.disna.ir/post/category/7" target="_blank" title="دیسنا : خبرنامه آنتی ویروس ایران" style="color: rgb(17, 85, 204); text-decoration: none; font-weight: bold;">اخبار شرکت امنیتی ترندمیکرو ( Trend Micro )</a></font></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیسنا : پایگاه اطلاع رسانی امنیت اطلاعات ایران</font></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font><br><font class="text4"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><font class="text4"><div align="justify"><div class="entrytop"><div class="entry"><font style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" color="#000000"><a href="http://www.disna.ir" target="_blank" title="دیسنا سایت خبری و آموزشی آنتی ویروسها"><img src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/disna-logo-1.jpg" alt="" style="border: none; max-width: 480px; padding: 3px;" width="231" vspace="0" hspace="0" height="77" border="0" align="bottom"></a></font></div></div></div></font></div></font></div></font></div></font></font></div></font></font></font></font></div> text/html 2019-01-08T10:13:05+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir چرا برای تامین امنیت سامانه‌های کامپیوتری خود نمی‌توانید به کسپرسکی اعتماد کنید؟ http://www.disna.ir/post/6277 <div align="justify"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img class="decoded" alt="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" src="http://antivirus.durantash.com/images/disna/kl-logo-black.jpg" width="365" height="77"></font></a></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">اخیرآ ماهنامه شبکه مقاله ای با عنوان "چرا برای تامین امنیت سامانه‌های کامپیوتری خود می‌توانید به کسپرسکی اعتماد کنید؟" <a href="https://www.shabakeh-mag.com/security/13766/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F" target="_blank" title="">منتشر</a> کرده که جای تعجب دارد.</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">ولی چرا جای تعجب؟</font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">در واقع کسپرسکی از جمله شرکت های آنتی ویروسی است که به دلایل متعدد، اصلآ قابل اعتماد نیست.</font></font></div> text/html 2019-01-06T20:04:25+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir سودجویی برخی مدیران شبکه در فرایند انتخاب و خرید آنتی ویروس http://www.disna.ir/post/6276 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سودجویی برخی مدیران شبکه در فرایند انتخاب و خرید آنتی ویروس</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بررسی های چند ساله دیسنا نشان میدهد، بسیاری از مدیران و کارشناسان شبکه و فناوری اطلاعات در ایران، طی فرایند انتخاب و خرید آنتی ویروس، درگیر سودجویی و رشوه شده و به همین دلیل امنیت اطلاعات شرکت و سازمان را قربانی سودجویی خود میکنند.<br></font></div> text/html 2019-01-05T11:11:58+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir نتایج نظرسنجی پی سی مگزین درباره آنتی ویروس های 2019 منتشر شد. http://www.disna.ir/post/6274 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> به گزارش دیسنا به نقل از پی سی مگزین ، این وب سایت جدیدترین نتایج نظرسنجی رضایتمندی از کاربران را برای آنتی ویروس های 2019 <a href="https://uk.pcmag.com/windows-10/118962/readers-choice-awards-2019-antivirus-security-suite-software" target="_blank" title="">منتشر</a> کرد.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://sm.pcmag.com/t/pcmag_uk/news/r/readers-ch/readers-choice-awards-2019-antivirus-security-suite-software_ywpc.640.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این نظر سنجی در 2 بخش " Antivirus 2019 " و " Security Suite 2019 " منتشر شده است.</font></div> text/html 2019-01-02T10:27:37+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir «یلدا تا کریسمس 2019» نام جدیدترین طرح تخفیف آنتی‌ویروس با گارانتی دورانتاش http://www.disna.ir/post/6273 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span class="article-copyright"> </span>کاربران و شرکت‌های ایرانی می‌توانند به مناسبت فرا رسیدن سال نو میلادی (2019)، سبک‌ترین و کم حجم‌ترین آنتی‌ویروس دنیا را با تخفیف ویژه خریداری کنند.</font></div><div><br></div><div><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/70e257d3be114460a3a352699451c273/872d2d7e0850409e9f04a05db4cba72b.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-01-01T08:13:33+01:00 www.disna.ir دیسنا www.DISNA.ir همایش بزرگ شرکت دورانتاش http://www.disna.ir/post/6272 <div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font class="text4"><font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font class="text4"><font class="text4"><a href="http://www.durantash.com/" target="_blank" title="شرکت آنتی ویروس دورانتاش" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span class="image"><img src="https://akhbarrasmi.com/Content/files/27f58bb684eb4027bb99816d9f0ebb4a/df5228cdb112427d9c7f2f3865fa495c.jpeg" alt="" width="218" vspace="0" hspace="0" height="218" border="0" align="bottom"></span></span></font></a></font></font></font></font></font></span></font></font></font></font></font></font></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="https://direction.trendmicro.com/img/intro/side_ph.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> شرکت</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"> دورانتاش، در نظر دارد به زودی رویداد بزرگی با حضور بیش از 1000 کارشناس، متخصص و مدیر حوزه های فناوری اطلاعات ( IT ) و شبکه های کامپیوتری برگزار کند.</font></div>